Treballar o interactuar amb persones alienes a l’empresa i usar dispositius digitals

Com més formació acadèmica es té més marge de maniobra i autonomia es disposa en el treball, encara que no es pot comparar amb la que es té si s’és treballador autònom

Dos de cada tres persones en edat de treballar asseguren que a la feina, més de la meitat del seu temps el dediquen a interactuar amb persones alienes a la companyia, encara que, òbviament, en la immensa majoria d’ocasions són contactes que tenen a veure amb l’activitat laboral a realitzar. I pràcticament la meitat dels treballadors (o que ho podrien ser o ho han estat fins fa dos anys) inverteixen molt temps, el 50% o més de la jornada laboral, a l’ús de dispositius digitals associats al lloc de treball.

Aquestes són algunes de les conclusions apuntades aquest dilluns pel departament d’Estadística referents al 2022 i en relació a la primera vegada que al Principat es publica una enquesta sobre les capacitats professionals en el mercat laboral. El mòdul ofereix informació sobre les persones de 15 a 74 anys; investigant les capacitats professionals dels ocupats i dels no ocupats que han deixat la feina en els últims vint-i-quatre mesos.

Un 7,7% de la població estudiada dedica, en la seva feina principal o la darrera feina que ha tingut, la meitat del seu temps o més en realitzar càlculs relativament complexos, un 8,8% en llegir manuals i documents tècnics relacionats amb el seu treball, i un 15,9% en assessorar, formar o ensenyar a altres persones en l’àmbit del treball

Un 7,7% de la població que s’ha estudiat des del departament d’Estadística dedica, en la seva feina principal o la darrera feina que ha tingut, la meitat del seu temps o més en realitzar càlculs relativament complexos, un 8,8% en llegir manuals i documents tècnics relacionats amb el seu treball, i un 15,9% en assessorar, formar o ensenyar a altres persones en l’àmbit del treball.

Segons les dades que incorpora l’esmentada enquesta que, com s’ha dit, es publica aquest dilluns per primera vegada, les tasques a les quals es dedica la meitat del temps o més en major proporció són: interactuar amb persones externes a l'empresa o organització (63,8%), treballar amb dispositius digitals (47,0%) i treballs que requereixen esforços físics (39,2%).

Respecte al grau d’influència en l’ordre i contingut de tasques en la feina principal o darrera feina, l’11,9% de la població en estudi tenen una gran o molt gran autonomia tant en l’ordre com en el contingut de la feina, mentre que el 43,8% tenen poca o cap autonomia en l’ordre i el contingut de les tasques. Distingint per sexes, els homes tenen major grau d'influència sobre l’ordre i contingut de les tasques que les dones.

Segons el nivell d’estudis, el grau de poder influir en l’ordre de les tasques i el contingut augmenta amb el nivell de formació acadèmica. Per situació professional, el nombre de treballadors per compte propi que tenen una àmplia o molt àmplia influència tant en l'ordre com en el contingut de les tasques, és del 43,8%. En el cas dels assalariats, aquesta xifra es redueix al 5,4%.

Etiquetes

Comentaris

Trending