Si sospita que és il·legal, denunciï

El comú de Canillo permet denunciar de forma anònima aquells habitatges que es consideri que poden estar operant com a apartaments turístics sense estar declarats com a talsFins a final del mes passat, a la parròquia es van registrar 200 apartaments menys que la temporada anterior; els que no s’han registrat seran els primers en ser inspeccionats

Si vostè creu que algun habitatge de la parròquia de Canillo opera com a apartament turístic sense estar formalment declarat a l’efecte ho podrà denunciar. Anònimament. El comú canillenc permet, a través de la seva pàgina electrònica, alertar de qualsevol incidència. L’objectiu és trobar  -i sancionar- immobles que sense estar degudament registrats presten un servei que no deurien, fomentant d’aquesta manera una competència deslleial més enllà d’incomplir les normes. Però fins i tot en el cas que l’habitatge que es denunciï estigui declarat com a tal es pot advertir d’altres anomalies.

El servei via web s’acaba de posar en marxa. És una eina més que ofereix el comú en el seu repte de digitalització. Hi ha diversos pagaments que es poden fer de forma electrònica. Els parquímetres, per exemple, es poden abonar via Paypal. I l’oferta funciona. Saber si les denúncies anònimes sobre allotjaments turístics que ho són però no estan declarats tindran una bona acollida -el fet de poder-les fer, s’entén- és encara aviat. En tot cas, la corporació canillenca tenia clar que si volia la col·laboració ciutadana calia assegurar l’anonimat. I el comú garanteix que és del tot impossible saber qui formula la denúncia.

Tampoc no es pot denunciar a tort i a dret. L’eina informàtica, el programari, ofereix uns indrets entre els quals potser es pot trobar un immoble que operi com el que no deuria. Per exemple, l’aplicació ja no possibilita denunciar, per posar un cas, que a l’edifici del telecabina s’hi està fent allotjament turístic indegudament. En canvi, si l’adreça que es denuncia com a suposadament il·legal resulta que ha estat registrada degudament com una activitat d’allotjament turística, el denunciant rebrà un missatge en què, tot agraint la col·laboració, una circumstància que es dóna sempre, se l’informarà que l’immoble pretesament denunciat compleix el que pertoca.

Les denúncies que es formalitzin i rere les quals no hi hagi un immoble degudament registrat, aniran sent inspeccionats pels dos treballadors que té contractats el comú a aquest efecte. Des de fa temps que la corporació canillenca ha ‘declarat la guerra’ als allotjaments que fan funcions turístiques però no es declaren com a tals. La denúncia electrònica anònima és un pas més. I més encara quan al darrer dia del mes passat, data límit per registrar degudament els habitatges que tenen finalitats d’acolliment turístic, ha resultat que a Canillo s’hi han inscrit 200 allotjaments menys.

Les fonts comunals consultades han explicat que una vegada comenci la temporada alta turística a la parròquia, i especialment a l’hivern, les primeres inspeccions que es faran d’ofici serà en aquells immobles que fins ara estaven registrats com a turístics i ara ho han deixat d’estar. Es vol comprovar que efectivament hagin deixat l’activitat turística. I en el cas que no sigui així, doncs s’imposarà la sanció corresponent.La liquidació pressupostària del 2018 va tard (per l’informàtica)

El comú canillenc està fent una notable aposta de digitalització. Les noves tecnologies tenen coses bones. Fins i tot molt bones. Però hi ha un pas previ: cal implementar les eines necessàries. Justament, la implementació d’un nou programari comptable -la denominació es banalitza, perquè és més que això- farà que el comú de Canillo incompleixi els terminis imposats pel Tribunal de Comptes per a l’aprovació de la liquidació pressupostària. L’incompliment no és que hi serà. És que ja hi és. Els passaments de comptes s’han d’aprovar com a data límit el 31 de març de l’any posterior al tancament de l’exercici que s’analitza, per dir-ho així. Enguany, Canillo preveu aprovar-ho a final d’aquest mes de juny, amb tres mesos de retard, però com que no hi ha cap sanció associada a l’incompliment, doncs no passa res. El retard, segons les fonts comunals consultades, és degut al fet que ja se sabia que la implementació del nou programari no es podria fer sols en un any natural. Que caldria més temps. Se sabia a nivell intern, i ara ha quedat clar a nivell extern, mentre més d’un i de dos dels funcionaris de comptabilitat treuen foc pels queixals i no guanyen per a remeis que els serveixin per atenuar el mal de cap. 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending