Onze aprenents de policia i un ‘bander furtiu’

El Govern nomena dotze agents en període de formació, entre els quals s’hi troba el jove que va ser ‘expulsat’ del cos rural perquè, justament, mentre estava formant-se després d’haver superat les proves va ser ‘caçat’ pels seus companys fent pràctiques cinegètiques prohibides

¿Pot una persona que ha comès una infracció que l’ha acabat apartant de l’administració presentar-se a un altre convocatòria per a funcionari? El dia a dia deixa clar que sí. És el cas del jove que al seu dia, durant el primer trimestre del 2020, va ser expulsat del cos de banders després que els seus propis companys l’enxampessin duent a terme pràctiques de caça furtiva. Ara, aquell jove inicia període de formació com a policia. És un dels dotze agents que el Govern ha nomenat perquè iniciïn, per dir-ho d’alguna manera, pràctiques.

¿Quin és el raonament que hauria portat o porta a una situació que, des del punt de vista del sentit comú o l’ètica no hauria de ser possible però que jurídicament sí que es justifica? Doncs que al bander se’l va fer fora, justament, durant el període de prova. És a dir, en ser enxampat cometent la infracció es va fer un informe negatiu des de la direcció del cos i Funció Pública, en conseqüència, el va ‘liquidar’. Jurídicament, com que no va superar el termini de prova, no va ser declarat formalment funcionari. Conseqüentment, no es pot dir que cometés cap infracció essent funcionari i això no l’invalida per presentar-se a un altre edicte.

El jove mai no ha amagat que la seva intenció, almenys ara per ara, seria poder aconseguir, via el procés intern que pertoqui, el trasllat cap al cos rural; de moment haurà de fer la formació policial

És el que ha fet. Tancada d’entrada la via dels banders, el jove es va presentar a l’edicte de la policia i ha anat superant les proves. Fins que avui ha estat nomenat juntament amb onze companys més com a agent en període de formació. De fet, formalment s’han nomenat nou agents en relació amb la convocatòria del 19 de febrer. Entrant al detall, un total de dotze persones han superat el procés de selecció al qual es van presentar 55 candidats.

Per consegüent, segons ha anunciat formalment el Govern, les nou primeres persones han assolit una plaça d’agent de policia en període de formació, d’acord amb l’edicte de data 19 de febrer del 2020 mentre que les tres restants (10, 11 i 12) han quedat en reserva de plaça. Aquest nomenament serà efectiu a partir del dia 18 de gener del 2021, ja que és la data prevista d’inici del període de formació. Referent a les reserves de plaça, cal precisar que en el decurs del procés de selecció hi ha hagut tres places vacants en el lloc de treball d’agent de policia ja que els seus titulars han causat baixa del cos policial per canvi de departament o excedència sense reserva de plaça.

Amb la finalitat d’aconseguir que el cos disposi del personal suficient per assegurar un bon funcionament en base a la eficàcia i eficiència, és necessari poder cobrir les tres places vacants amb els tres candidats en reserva de plaça. També s’ha aprovat fer efectiva la reserva de plaça i que, també, es puguin nomenar en període de formació els candidats classificats en les posicions número 10, 11 i 12. D’aquesta manera, el Govern també ha aprovat el nomenament en període de formació de les tres persones.

Enxampat a principi d’any a la vall del riu de Sant Josep i Goter, una vegada posat en marxa l’expedient pertinent va acabar reconeixent que havia abatut un cabirol fora de temporada

El nou agent de policia en formació no ha negat mai, de fet ho hauria deixat clar, que en el futur, quan pugui, si es pot, voldria aconseguir algun edicte intern, voldria mirar d’aconseguir la mobilitat horitzontal, per tornar cap als banders. És la seva gran passió. De fet, ho deu ser la caça. Com més arriscada millor. Almenys si es té en compte que essent justament bander en període de prova protagonitzés l’incident que va protagonitzar a principi de l’any passat a la zona de la Solana d’Andorra, concretament a la vall del riu de Sant Josep i Goter, al Pas de la Casa, un indret que porta cap a la frontera i on hi ha molts bons exemplars de cabirol mascle.

Agents del cos rural mateix van recuperar un cabirol mascle abatut fora de temporada, i van localitzar en la mateixa zona, el jove que acabaria expulsat. El bander en formació llavors. Això sí, estava fora de servei. Es va incoar un expedient per aclarir el cas, i transcorreguts uns dies d’investigació, l’agent de banders llavors en període de prova es va declarar autor de la infracció. Acte seguit se li va obrir un atestat per la comissió d’una falta molt greu, castigada amb multa de 3.000 euros, la suspensió de la llicència de caça i la inhabilitació per obtenir-la durant tres anys.

Justament, el cas d’aquest bander expulsat, ha planat les darreres setmanes sobre el Consell General, on entre altres coses es debatien un seguit d’esmenes en relació a la modificació de la Llei dels banders, que ja està preparada per ser debatuda en el plenari. Una de les esmenes es temia que estava prevista per poder facilitar l’aterratge del jove, de nou, al cos rural. Solució? L’esmena, del PS, va quedar al calaix i, per ara, el nou agent de policia haurà de fer la formació com a tal. I sense fer fora del que toca perquè no li torni a passar factura.

Comentaris (12)

Trending