Netejant la Justícia sense protecció

Estupefacció d’alguns ciutadans en veure operaris treballar en certs espais de la seu judicial sense les subjeccions escaients

El casc de protecció, com a mínim, el tenia. Però per fer bonic. Alguns ciutadans han vist les darreres hores amb estupefacció com operaris de la neteja feien la seva feina en certs espais de la Seu de la Justícia, en punts elevats, sense les subjeccions escaients. I això que per arribar en alguns punts on s’havia de fer la neteja, va caldre usar una grua.

La normativa de seguretat i higiene en el treball imposa la utilització de certes mesures, de mecanismes escaients, per evitar -o almenys mitigar- els efectes que podria tenir una eventual caiguda. Però no sempre la normativa es compleix. Ja sigui perquè l’empresa no hi posa els mitjans, ja sigui perquè el treballador refusa usar-los per suposada comoditat.

I com queda clar en la imatge en qüestió, l’incompliment, almenys aparent, es pot dur a terme en qualsevol indret. No importa que sigui a la Seu de la Justícia, allí on, justament, s’ha de vetllar perquè es compleixin de forma estricta -i alhora racional- les normes de què s’ha dotat la societat per regular-se, per ordenar-se.

Comentaris (6)

Trending