L’advocat que pretenia cobrar sis cops més del que tocava

La Batllia fixa en 109 euros una reclamació que Manuel M. Pujadas feia de 689 per una trobada amb una clienta que ni tan sols va rebre mai el pressupost que s’havia acordatLa dona reconeixia haver acudit a una visita amb el lletrat per plantejar-li si es podia responsabilitzar d’un cas i considerava que no podia pagar més del que fixa el col·legi professional

La Batllia acaba de condemnar una ciutadana a abonar 109,72 euros a l’advocat Manuel Maria Pujadas per la reunió que les dues parts van mantenir per plantejar un cas del qual finalment la dona va declinar que el lletrat se n’ocupés. El Tribunal Unipersonal de Batlles acaba d’estimat molt parcialment la demanda formalitzada pel jurista, que per la mateixa gestió reclamava 689,70 euros. La batlle responsable de Civil 2 recorda en la sentència que en el cas que no hi hagi un acord entre les parts ni cap contracte subscrit els honoraris dels lletrats s’han de cenyir als criteris establerts pel Col·legi d’Advocats. I no pas més.

L’afer es remunta a l’agost del 2016 quan una persona és acomiadada i, vist que la seva advocada habitual està de vacances, acudeix al despatx de Pujadas per plantejar-li l’afer i sol·licitar-li si se’n pot fer càrrec. Del contingut de la sentència en ressurt que en el marc d’aquella reunió, del 3 d’agost, la clienta acorda amb el lletrat que li farà arribar una proposta de pressupost i que en funció de la mateixa decidirà si contracta els seus serveis o no ho fa. Per aquella visita, la dona no abona ni un cèntim d’euro suposadament perquè s’inclourà aquella minuta en el còmput general que li ha d’abonar.

Transcorreguts els dies i sense notícies de Pujadas, vist que ja hauria retornat la lletrada habitual de la ciutadana, aquesta envia un correu electrònic al despatx Pujadas comunicant que atès que no se li ha fet arribar cap pressupost ni tampoc se li ha sol·licitat cap provisió de fons, i vist que la seva lletrada habitual ja torna a estar operativa, declina seguir qualssevol relació professional i deixa per tancada la qüestió. Dies després, des del despatx se li hauria tramès un petició per satisfer una minuta de 689,70 euros arran de les gestions realitzades per l’advocat. Com que la clienta s’hi oposa, Pujadas insta una demanda per reclamació de mínima quantia.

L’advocat va mantenir que més enllà de la reunió realitzada el 3 d’agost del 2016 i que ningú no qüestiona, havia fet algunes gestions relacionades amb els superiors jeràrquics del lloc de feina de la dona, per mirar si hi havia algunes vies d’acord. I que no li va ser comunicada a la clienta perquè entenia Pujadas que la dona estava de vacances i no la volia molestar. Però ni la clienta ni la batlle no ho entenen així, atès que recorda la demandada que l’acord era que des del despatx d’advocats se li faria arribar un pressupost que mai no va arribar. La dona estava disposada a abonar els 105 euros més IGI que el col·legi professional fixa com a tarifa per una visita prèviament concertada.

La dona, i ho creu així el Tribunal de Batlles, no va encarregar cap gestió a l’advocat atès que l’únic del que havien parlat era de la possibilitat que des del despatx se li fes arribar un pressupost plantejant diversos escenaris: el judicial i l’extrajudicial. I que aquest pressupost mai no va arribar. Amb la qual cosa no hi va haver cap encàrrec professional. Menys encara fer cap gestió per compte de ningú. Davant d’això, i de l’evidència que queda clara en el correu electrònic, en què la clienta informava que davant l’absència de cap pressupost desistia d’entaular cap relació contractual, la batlle dóna per bona la versió de la clienta, malgrat doni una raó molt parcial a l’advocat.

I és així com condemna la dona a pagar per la reunió, per la visita, però en els termes i la quantia que ja havia advertit la clienta que podia ser el màxim possible. I que no era cap altra quantitat que aquella fixada en els criteris de les normes orientadores d’aplicació dels honoraris professionals fixats pel Col·legi d’Advocats, és a dir els 105 euros més l’IGI per a un total de 109,72 euros més els interessos corresponents des del 20 de març d’enguany, quan la dona va respondre per primer cop la demanda interposada contra ella pel jurista. La decisió és susceptible de recurs.

Comentaris

Trending