Una judicatura paritària

Entre els efectius judicials de què disposava el Principat el 31 de desembre del 2020, hi havia 20 homes i 21 dones

Comentaris

Entre els efectius judicials de què disposava el Principat el 31 de desembre del 2020, hi havia 20 homes i 21 dones. Per tant, Andorra disposa d’una judicatura paritària. Segurament hi deuen haver molts problemes. I hi eren i hi són. Però la problemàtica de la paritat no hi existeix. Els organismes més desequilibrats, quant a sexe del personal de primer nivell, de jutges, magistrats i fiscals, era el Tribunal Superior, més masculinitzat, i la Batllia, on hi ha una presència molt més notable de dones.

Per tipologia, hi havia divuit magistrats, disset batlles i sis fiscals els quals estan distribuïts dins els diferents òrgans que componen la judicatura andorrana. Dins el Tribunal Superior de la Justícia hi havia onze magistrats, dos d’ells en excedència; dins el Tribunal de Corts hi havia set magistrats; a la Batllia hi havia disset batlles; i finalment al ministeri fiscal hi havia sis fiscals, un d’ells en excedència.

Per sexes, segons la informació publicada aquest dijous pel departament d’Estadística, hi havia, al Superior, set magistrats homes i quatre, dones. A la instància inferior (Tribunal de Corts) eren tres homes i quatre dones. Mentrestant, a la primera instància judicial (Batllia), hi havia sis homes i onze dones. Finalment, a la fiscalia eren quatre homes i dues dones.

 

Documents

Etiquetes

Comentaris

Trending