El ‘busca morosos’ morós

El saig notifica dos procediments per reclamar en conjunt pràcticament 50.000 euros a la firma DIRGest especialitzada en el cobrament de deutes i que fa temps que ni paga treballadors ni fa les coses bé per molt que el seu responsable mantingués el contrari

Si hi havia algun dubte que la firma especialitzada en cobrament de deutes DIRGest era ella, la primera morosa, ara no n’hi pot haver cap. Quan alguns dels treballadors van alçar la veu i van començar a denunciar impagaments, mals acomiadaments i fins i tot alteracions documentals, el màxim responsable de la societat va fer un intent de no només justificar-se sinó, a més a més, de defensar l’indefensable. Ara ja no pot. El saig, en dos procediments distints, persegueix la societat per un impagament global de 50.000 euros en xifres rodones.

En efecte, d’una banda la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i, de l’altra, l’empresa de treball temporal Adecco, reclamen diners, cadascú sota les fórmules legalment escaients, a una societat que tot i establerta al Principat treballa, i molt, o almenys ho feia, a Barcelona. De fet, com que una part important de l’activitat de DIRGest era trucar, trucar i tornar a trucar per reclamar calés als deutors, una part de la plantilla treballava a Barcelona malgrat que hagués hagut de firmar contracte a Andorra i jurídicament la seva activitat laboral o com a mínim el seu ocupador estigués emplaçat al Principat.

Una de les imatges que il·lustra la pàgina electrònica de la controvertida societat.

Relacionat

El (suposat) morós que pretén cobrar morosos

En fi, que la CASS reclama l’embargament dels béns i drets de la societat per un import de trenta-sis mil vuitanta-dos euros amb vint-i-set cèntims (36.082,27 euros), “suficient de moment per cobrir el deute objecte de la present execució”. I el deute no és pas res de broma. Vaja, se li reclama un deute corresponent a l’impagament de les cotitzacions d’assalariats, així com recàrrecs. Doncs el que deien els treballadors que s’enfilaven per les parets i que el responsable de l’empresa mirava de fer-los passar per mentiders i busca raons.

L'empresari denunciat gestiona una empresa de cobrament de morosos.

Relacionat

Denunciada l’empresa de cobrament de morosos per falsificar documents per aparentar pagaments

I l’altra història deriva d’un aute dictat pel Tribunal Unipersonal de Batlles, el 15 de febrer del 2023, en el marc d’una reclamació efectuada, s’ha dit, per Adecco. En aquest cas el saig ha donat a DIRGest un termini de tretze dies perquè satisfaci l’import de tretze mil sis-cents setze euros amb quaranta-cinc cèntims (13.616,45 euros) objecte de l’execució dictada per la Batllia. Difícilment el saig delegarà en l’empresa encarregada de recuperar deutes que li faci la feina de picar la cresta al morós. Perquè el morós és ara qui cercava morosos.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending