El sorprenent esquema fiscal entre Grifols i Govern

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

L’activitat que realitzarà el laboratori de Grifols/Govern a Ordino és la de recerca científica amb l’objectiu d’aconseguir noves solucions mèdiques comercialitzables. No estem davant d’un laboratori de recerca bàsica amb finalitats acadèmiques o de generació de coneixement científic, sinó de recerca aplicada amb ànims de lucre.

Aquests serien a grans trets els dos models de negoci que correspondrien a aquesta activitat de recerca:

1.- L’activitat del laboratori es pot interpretar com una activitat pròpia de la que resultaran patents propietat del laboratori d’Ordino i que generaran rendes que estaran subjectes a tributació a Andorra. En cas de trasllat del paquet d’accions fora d’Andorra mitjançant trasllat del domicili social de l’empresa titular del laboratori d’Ordino fora del territori andorrà, aleshores aquest trasllat estaria obligat a ‘l’exit tax’, que contempla la nostra llei sobre IS i hauria de tributar per la diferència entre el valor comptable de les patents i el seu valor de mercat.

2.- L’activitat del laboratori també es podria interpretar com la de prestacions de serveis per a altres empreses del grup. Aleshores el laboratori estarà obligat a emetre factures per serveis de recerca realitzats a Andorra, subjectes a IGI i amb un marge de beneficis compatible amb les normes OCDE sobre preus de transferència entre empreses vinculades, i aquests beneficis estaran subjectes a tributació a Andorra.

“Em sorprèn molt que Grifols, una empresa cotitzada en borsa i que declara fermament en els seus informes anuals, que no s’acull a cap estructura de deslocalització de resultats, hagi establert aquest sorprenent model amb Govern. Un model que no pot donar beneficis a la societat andorrana per acord contractual, i que a més li permet una tributació zero de tota l’activitat que fa a Andorra”

Però Govern ens sorprèn amb un model de tributació zero per a Grifols que ha passat per les etapes següents:

- El pacte d’accionistes signat personalment pel cap de Govern, Xavier Espot, i pel president de l’ADI, Jordi Gallardo, el 28 d’Abril 2021, estableix clarament al pacte 12.1 que les patents derivades de tot descobriment o avenç d’inventiva obtinguts al laboratori d’Ordino, pertany a la societat creada entre ADI i Grifols. Si fos així, aleshores tots els ingressos mundials derivats d’aquestes patents tributarien a Andorra, i en cas de trasllat de la  societat fora d’Andorra s’hauria de pagar ‘l’exit tax’ o impost de sortida per la diferència entre el valor comptable de les patents i el seu valor de mercat. Però la gran sorpresa va ser quan, a la reunió de poble a Ordino els representants de  Grifols, de forma contradictòria al document signat, van afirmar taxativament que totes les patents obtingudes fruit de la recerca al laboratori d’Ordino serien propietat de Grifols. Una afirmació incompatible amb el contingut del pacte d’accionistes signat el 28 d’Abril 2021, que normalment requeriria d’aclariments en seu parlamentària. El cap de Govern, present a la reunió de poble, va callar. El president d’ADI, ministre Gallardo, no va dir res per què, sorprenentment, no era present a la reunió de poble. És evident que aquest gir de guió te unes implicacions brutals en el projecte, donat que no és el mateix que les patents obtingudes per les recerques a Ordino siguin propietat d’una societat andorrana i tributin a Andorra, o que siguin propietat de Grifols que tributarà a Espanya, als Estats Units, a Irlanda, o altres llocs fora d’Andorra.

- Segons van afirmar els responsables de Grifols durant la reunió de poble, Grifols faria unes aportacions de capital anuals iguals a les despeses operacionals del laboratori d’Ordino. De forma que la societat creada per ADI i Govern no facturaria serveis a Grifols, sinó que aquesta societat estaria en un món paral·lel en el que faria despeses sense facturar a ningú, però els resultats d’aquesta activitat quedaria apropiada en forma de patents per les societats estrangeres que li porten la feina. Deixarem que les autoritats competents qualifiquin aquesta sorprenent estructura que evita el pagament de IGI i eludeix els impostos de societats corresponents a beneficis que es derivarien de l’aplicació de la normativa OCDE de preus de transferència entre entitats vinculades.

- La transferència gratuïta de la propietat de les patents a Grifols fora d’Andorra i la realització de serveis de recerca sense facturació te unes implicacions fiscals brutals per a Andorra. Però a mes, comporta un increment draconià de les obligacions de l’Estat andorrà en favor de Grifols. Recordem el pacte 8.2 que obliga a ADI/Govern a recomprar les accions que Grifols tingui en la societat d’Ordino en un termini màxim de 15 dies, en el cas que una sentència judicial ordeni el tancament total o parcial de les activitats. I recordem que aquesta compra d’accions l’ADI l’hauria de fer per l’import de totes les inversions fetes per Grifols. Doncs bé, resultaria que els entre 7 i 8 milions de despeses de funcionament quedarien cobertes per ‘inversions’ anuals en forma d’increment de capital per part de Grifols. De manera que en cas de tancament, Govern hauria de recomprar les accions del laboratori per un import igual als 25 milions d’inversió inicial més uns 7-8 milions de noves aportacions anuals  de funcionament.

Em sorprèn molt que Grifols, una empresa cotitzada en borsa i que declara fermament en els seus informes anuals, que no s’acull a cap estructura de deslocalització de resultats, hagi establert aquest sorprenent model amb Govern. Un model que no pot donar beneficis a la societat andorrana per acord contractual, i que a més li permet una tributació zero de tota l’activitat que fa a Andorra. De fet, la única explicació que trobo al incomprensible gir de 180º entre el pacte d’accionistes i les manifestacions a la reunió de poble a Ordino seria que entre els dos esdeveniments es posés sobre la taula el fet que Andorra signaria amb la OCDE l’acord a una tributació mínima global del 15% per a les empreses multinacionals. Grifols és una societat multinacional que factura bastant més del mínim de 750 milions a partir dels quals s’ha d’aplicar la fiscalitat mínima del 15%. Si una societat participada en un 80% per Grifols obtingués a Andorra beneficis, aquests beneficis quedarien subjectes a una tributació mínima del 15%. Per tant Grifols hauria de pagar als Estats Units o a Espanya la diferència entre allò tributat a Andorra i el 15%, aportant detalls de l’activitat a Andorra i complicant molt les obligacions fiscals de Grifols. Però qui sap, donat que aquesta operació no pot estar envoltada de més opacitat, contradiccions, i necessitats de modificacions legals a mida.

Comentaris (11)

Trending