Els comptes no quadren

lluis barros

Lluís M. Barros

Controller

Comentaris

Si es miren els comptes de l’Administració central corresponent a la liquidació de comptes del 2020 i els pressupostos pel 2021 hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar.

Els comptes són:

govern
 

Segons les dades oficials, al 2020 el PIB va recular un 11%, però els ingressos por imposició indirecta van reduir-se el 23%.

Les previsions pel 2021 són de creixement del 6% del PIB, però els ingressos per la imposició indirecta haurien de créixer el 30%, el 25% vindria del creixement orgànic de les actuals figures impositives i el 5% addicional procediria de la nova taxa mediambiental, assolint així quasi el mateix nivell d’ingressos que al 2019.

No sembla massa coherent, oi?

Segons les dades oficials, l’endeutament del Govern es el 43,8% del PIB, però segons l’FMI el nivell d’endeutament ja es del 48,4% del PIB, i el límit actual està en el 50%. En algun lloc hi ha alguna cosa que no quadra. Hi han molts dubtes i moltes incoherències com per generar confiança. I ara més que mai la confiança és crucial

Segons el comportament dels ingressos per imposició indirecta, amb un creixement del 6% del PIB més els 8 milions que d’Administració pensa recaptar per la taxa mediambiental, els ingressos totals per imposició indirecta podrien assolir els 245 milions d’euros al 2021, i això representaria tancar l’exercici amb un resultat negatiu de 105 milions d’euros.

Segons el pressupost oficial del 2021 tots els ingressos de l’Administració central solament servirien per fer front a la despesa corrent, i no permetrien fer front a les inversions, ni amortitzacions del deute. En un escenari més realista. La despesa corrent (sense inversions ni amortitzacions del deute) de l’Administració central seria un 20% superior als ingressos totals i suposaria un dèficit de 40 milions d’euros. Un nivell de despesa molt difícil mantenir en el temps, i obligaria a l’Administració central a incrementar els seus ingressos (més impostos) o a reduir la despesa o les dues opcions al mateix temps.

Amb aquests resultats, i sense comptar que pugui haver cap imprevist (tant en  ingressos com en despeses) l’Administració central tancaria l’exercici 2021 amb l’actual nivell d’endeutament al límit, i hauria de fer front a més endeutament per fer front a la despesa corrent de l’exercici 2022.

Segons les dades oficials, l’endeutament del Govern es el 43,8% del PIB, però segons l’FMI el nivell d’endeutament ja es del 48,4% del PIB, i el límit actual està en el 50%.

En algun lloc hi ha alguna cosa que no quadra. Hi han molts dubtes i moltes incoherències com per generar confiança. I ara més que mai la confiança és crucial.

Comentaris (3)

Trending