Autònoms (I)

Comentaris

Seguint la roda de premsa del Govern del dia 6 de maig escoltava, no sense certa estupefacció, la notícia que comunicava el ministre Jover en virtut de la qual el Govern ens anunciava que, aviat, publicaria un reglament que aclariria les prestacions a les quals tenen dret els treballadors per compte propi (els popularment anomenats autònoms). Fins aquí tot semblaria correcte, si no fos perquè el Govern ens anunciava com un "aclariment" el que a priori sembla una modificació legislativa. Pel que em va semblar entendre, el ministre portaveu informava de la voluntat que el reglament "aclareixi" la compatibilització de la prestació prevista pels autònoms amb la possibilitat de suspendre o reduir la seva cotització a la seguretat social. D'aquí la meva estupefacció!

No serà que el Govern vol rectificar, per la porta del darrere, el seu plantejament inicial respecte a aquesta incompatibilitat?

L'article 21.4 de la llei diu al respecte "(...) les prestacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi a què fa referència l'article 18 són incompatibles amb la reducció o la suspensió temporal de la cotització que estableixen els articles 31 i 32". En ser preguntat per Altaveu respecte a com pretenia el Govern modificar aquesta disposició legal per via reglamentària, i afegeixo, contravenint el principi de jerarquia normativa enunciat tant en la Constitució com en el Codi de l'Administració, el ministre portaveu deia, i cito textualment, "de fet el que es correspon és, el que es busca és, la complementarietat de les dues mesures i la prestació en el sentit que no s'està doncs desenvolupant l'activitat, doncs és plenament compatible doncs a la suspensió prevista de la cotització. En aquest sentit doncs el que diria és que l'efecte és el mateix encara que no s'hagi de tenir la suspensió, és a dir, quan s'acull a aquesta prestació no cal fer el pagament corresponent a la cotització a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, és a dir, de facto es correspon amb una suspensió".

Puc arribar a entendre que en no ser l'àrea de competència del ministre Jover, aquest pugui estar confós respecte a la compatibilitat de les dues mesures. Tot i que la literalitat de l'article 21.4 no crec que ofereixi dubtes d'interpretació, la CASS, en relació amb la suspensió de la cotització, informa de manera inequívoca que "Aquest tràmit és incompatible amb la prestació econòmica prevista per l'article 18 de la llei".

No serà que el Govern vol rectificar, per la porta del darrere, el seu plantejament inicial respecte a aquesta incompatibilitat? Admeto que els lectors em puguin dir malpensada, però és que des del PS vam defensar una esmena de supressió de l'article 21.4, per tal de compatibilitzar les dues mesures. La majoria, amb l'abstenció de Tercera Via, va votar en contra de la nostra esmena, donant per bo que els autònoms no arribarien a cobrar ni el salari mínim interprofessional.

Personalment crec que rectificar és de savis i, per tant, si el Govern i els grups de la majoria volen canviar el seu posicionament inicial, benvinguda sigui la rectificació. Insisteixo que, amb relació a aquesta incompatibilitat, el PS mai va estar d'acord amb què un treballador per compte propi no arribés a cobrar ni tan sols el salari mínim, una vegada deduïda la seva cotització a la CASS. Però el que no es pot consentir és que aquesta rectificació s'amagui sota la forma "d'una clarificació" i no es faci conforme al nostre ordenament jurídic. En aquest sentit, el PS continua treballant per tal de fer les coses ben fetes.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending