Pilar Escaler i Jordina Ticó // Directora i assessora empresarial de la Cambra de Comerç

“Andorra té tradició de neutral i pot ser que algú de fora demani mediació o conciliació aquí”

Les dues professionals seran les encarregades de gestionar el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials de la cambra de comerç que ha començat a caminar a finals de juny i en el qual es dona alternatives a la justícia per resoldre conflictes en l'àmbit mercantil.

Pilar Escaer i Jordina Ticó a la seu de la Cambra de Comerç.
Pilar Escaer i Jordina Ticó a la seu de la Cambra de Comerç.

La Cambra de Comerç, Serveis i Indústria ofereix un nou model de resolució de conflictes -mediació, conciliació i peritatge- per tal de donar alternatives a la justícia. Tres mètodes en què empresaris guanyen en confidencialitat, temps i recursos econòmics, així com permet mantenir la relació entre les dues parts, ja que es va a buscar la solució a la controvèrsia, en lloc de qui té la raó.

S’ha sentit a parlar molt en aquests darrers dies del centre de resolució de conflictes empresarials, però realment en què consisteix?

No és una entitat amb personalitat pròpia, si no és un servei més adscrit a la Cambra de Comerç que es finança del pressupost propi de l'entitat.

Per què la Cambra ha decidit impulsar aquest nou servei?

A la Cambra, per llei, se'ns habilita dur a terme funcions de mediació i conciliació dins del nostre marc competencials, és a dir, dins de l'àmbit mercantil. A més, sabem que altres cambres d'Europa ofereixen aquest servei i sempre s'ha pensat que és una bona iniciativa per a l'empresari.

Quin serà el paper de la Cambra dins aquest centre?

Hi ha dos: promoció i procediment. En l'àmbit de procediments ens encarregarem de tramitar totes les sol·licituds i gestionar els procediments, així com tramitar les inscripcions als registres per part dels professionals de la mediació, conciliació i peritatge. Són les parts els que escullen l'encarregat d'intervenir en el conflicte i, si no es posen d'acord, és la Cambra qui el designa, i, en cas necessari, l'espai. De totes maneres està pensat perquè els diferents procediments es puguin també dur en línia.

A nivell de promoció, entre altres coses, promoure mètodes alternatius, formació i accions per divulgar el nou servei.

La taula rodona que ha servit com a presentació oficial del Centre de resolució de Conflictes Empresarials.

Relacionat

El centre de resolució de conflictes es presenta com una alternativa a la justícia tradicional

Les empreses quan poden iniciar aquests processos alternatius?

Si hi ha un contracte o un acord previ, si les parts sol·liciten de mutu acord l'inici d'aquest procediment o perquè hi hagi una derivació judicial.

D'altra banda, ha indicat els tres registres pels professionals, que es demana des de la Cambra per poder-ne formar part?

A banda de formacions, titulacions, etcètera, es demana que s'estigui inscrit en el registre de mediadors central del ministeri d'Interior.

Com es calcularà el cost d’aquestes resolucions de conflictes alternatives?

Hi haurà la sol·licitud del procediment, que és de 50 euros per part; la tarifa de gestió que va en funció de la complexitat del procés i que pot anar des del 100 euros fins als 10.000. A banda dels honoraris dels professionals, que els marquen ells i no han de poder tenir cap mena de relació amb cap part.

Els preus són més econòmics que si el cas es portés a batllia?

No es resumeix en els diners. En un judici mai se sap el temps amb el qual estaràs amb el procediment; en aquestes alternatives, en tres mesos pot estar arreglat. La confidencialitat i, després, mai trenques amb l'altra part. No vas a buscar qui té la raó en un conflicte, sinó busques una solució a aquest més enllà de l'àmbit jurídic.

L'exemple més fàcil per entendre és que si tens un problema amb el teu proveïdor, no vols anar a la justícia a què et doni la raó o no, sinó el que vols és mantenir aquesta relació amb la part.

Els empresaris seran veure capaços de veure més enllà del cost econòmic?

Per un empresari, són molt més importants aquests costos que no pas els monetaris i això és el que s'ha de divulgar.

“Ens ha arribat una demanada i ja s'està tramitat; esperem que tingui continuïtat. Hi ha una feina molt important per part de la Cambra de divulgar amb reunions i visites personalitzades a empreses.”

Amb qui es pot iniciar una mediació mercantil?

Amb proveïdors, clients, asseguradores, distribuïdors, entitats financeres, administració pública, entre altres. Després un altre punt és com acaba el procés que pot ser amb acord, sense acord o per la renúncia d'una de les parts. D'altra banda, també hi ha un major compliment de l'acord perquè és consensuat i, per tant, no ve imposada per un tercer.

Quantes persones espereu que s’apuntin en aquest registre de professionals?

Obrim un període del 4 al 8 de juliol i una segona a l'octubre. No ho sabem amb exactitud, esperem que tots els que estiguin registrats en el central dins l'àmbit mercantil, però hem tingut reunions i han mostrat interès. També és veritat que potser, a vegades, per tema o voluntat de les parts, s'haurà de recórrer a un internacional.

Una vegada oberta la inscripció dels professionals, quan preveieu que pugui arribar el primer cas?

De fet, ens ha arribat una demanada, s'està tramitant i esperem que tingui continuïtat. Hi ha una feina molt important per part de la Cambra de divulgar amb reunions i visites personalitzades a empreses.

És un canvi de mentalitat, és un boca a boca. Provo un sistema alternatiu. A més, sempre tens l'opció d'anar a la justícia. No l'exclou. Hi ha països en què està molt més estès, com els Estats Units, o altres en què primer obliguen a passar per aquests processos alternatius per l'elevat cost del procediment judicial.

Aquí a Andorra, amb la sobrecàrrega de la justícia, pot afavorir a aquestes alternatives a la resolució de conflictes arrelin entre empresaris?

Esperem que tot ajudi. Ara ens toca a nosaltres la tasca de divulgació i donar a conèixer aquests mitjans i que comencem a tenir cas d’èxit i que el boca-orella faci la seva feina.

Quant de temps creieu tot el centre estigui engranat i funcioni?

No ho sabem, però serà qüestions d'anys. És un canvi cultural. Ara és quan es començaran a incloure clàusules per sotmetre les controvèrsies a aquests processos, però els conflictes no sorgeixen avui, sinó en dos, tres o cinc anys. No és un servei que sigui un servei de resultats immediats.

La Cambra pot acolli disputes d'una empresa andorrana i una forana?

Sí, no hi ha cap problema. Una de les funcions que tenim serà la d'instar a l'altra part a iniciar el procés que pertoqui.

I entre dues foranes?

Si. Tot i que no és l'objectiu que ens hem marcat. Andorra té una tradició de neutralitat i així ho veu la gent de fora i podria ser que algú volgués sotmetre's fora del país a una mediació o conciliació. És una possibilitat, però no és l'objectiu, ja tenim feina suficient per donar-lo a conepxor al país.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending