L’estudi del tabac de la darrera campanya no troba explicacions concloents a la mortaldat de plantes

L’informe dels tècnics d’un laboratori especialitzat de la Generalitat confirma la presència d’un fong però atribueix la situació a un conjunt de factors de diferent naturalesa i cap d’ells decisiu

Plantes de tabac en un camp de conreu d'Andorra la Vella l'estiu passat.
Plantes de tabac en un camp de conreu d'Andorra la Vella l'estiu passat. Toni Solanelles

L’estudi encarregat a un laboratori especialitzat de la Generalitat de Catalunya per mirar d’aclarir què li va passar al tabac que l’any passat va ser conreat als camps del Principat no ha permès concloure amb fermesa perquè hi va haver un índex de mortaldat de plantes tant elevat respecte d’altres campanyes. L’informe de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) confirma la presència de fongs en alguna de les mostres analitzades, però conclou que, en tot cas, l’anòmala collita va ser el resultat de tot un seguit de factors de diferent naturalesa i cap d’ells decisiu del tot.

L’informe el va encomanar el departament d’Agricultura de comú acord amb l’Associació de Pagesos i Ramaders (APRA) després que durant l’estiu passat es detectessin en moltes explotacions tabaqueres plantes que no creixien o que morien per un ‘atac’ al tronc, a les arrels. Inicialment, les plantes afectades eren totes d’un mateix planter. Després, però, mates del segon hivernacle que històricament subministra el país van patir la mateixa dissort. Va ser tant generalitzada l’afectació que al final, no podent exportar res, es va donar tota la collita per sinistre total.

Un camp de tabac, no necessàriament 'malalt', aquest vespre de dijous.

Relacionat

Neguit entre els colliters de tabac: les plantes s’estan morint

Els colliters, preocupats perquè no fos quelcom provinent de la terra o que no hi hagués alguna circumstància encara que fos derivada de les plantes, que hagués pogut contaminar el sòl, van fer analitzar mostres tant en laboratoris francesos com catalans. Va ser el servei de sanitat vegetal de la Generalitat de Catalunya qui va advertir la presència d’un fong, en aquest cas el ‘fusarium’, amb la qual cosa es va descartar que fos míldiu la causa de la mortaldat del tabac, com a possible causant de la disfunció.

“Una plantació tardana; feta amb planta mantinguda al viver més temps de l’habitual, l’activitat d’aquests patògens secundaris, una possible infecció provinent del viver (no es pot confirmar ni descartar), i unes condicions meteorològiques adverses en les dates de la plantació i posteriors, concretades en una pluviometria excessiva” 

Per mirar d’anar una mica més enllà, es va encomanar un estudi més aprofundit a l’IRTA, del qual fa poques dates que segons fonts del departament d’Agricultura s’hauria obtingut un informe no concloent. D’entrada, segons les fonts consultades, els experts del laboratori català van recollir mostres de tres explotacions diferents ja al mes d’octubre, quan ja s’havia fet la recol·lecta. Per tant, molt tard. Amb tot, són aquestes mostres les que s’han analitzant i les que han servit per elaborar l’informe.

Les analítiques han permès trobar fins a quatre espècies diferents de fongs, tots de la família dels ‘fusariums’. No obstant, els experts creuen que l’índex de fons aïllats és baix i no s’ha trobat cap fong, dels quatre ‘fusariums’ localitzats, clarament prevalents. Deixant clar que la recol·lecta de les mostres va ser tardana, també es diu que si la causa de la mortaldat fos algun dels fongs esmentats “hauria d’haver estat observat amb una major freqüència en les mostres analitzades”. Per tant, segons l’informe al qual ha tingut accés l’Altaveu, “no podem concloure amb fermesa que l’agent causant de la mortalitat anormal de tabac a Andorra el 2020 hagi estat cap de les dues espècies de ‘fusarium’ importants en el cultiu de tabac”. Més enllà de la presència de fongs, “els problemes patològics que es van patir en la campanya de 2020 podrien resultar de la combinació de diversos factors”. I els factors, segons l’informe que té a mans el departament d’Agricultura, serien, com a mínim, cinc.

“Una plantació tardana; feta amb planta mantinguda al viver més temps de l’habitual, l’activitat d’aquests patògens secundaris, una possible infecció provinent del viver (no es pot confirmar ni descartar), i unes condicions meteorològiques adverses en les dates de la plantació i posteriors, concretades en una pluviometria excessiva.” En fi, res de clar ni de contundent però que, a priori, no hauria ni de tenir continuïtat ni, encara menys, hauria d’haver comportat cap contaminació de la terra.

Etiquetes

Comentaris

Trending