Una plataforma d'afectats de BPA amb més de mig miler d'adherits promou una demanda col·lectiva contra l'administració

Comentaris

Els impulsors de la ‘Plataforma de clients Afectats BPA’, que té adherits més de mig miler de dipositants de Banca Privada d’Andorra (BPA), acaben de posar en marxa la recollida de dades per dur a terme una demanda col·lectiva contra l’administració andorrana pels danys i perjudicis que ha causat, al seu parer, la intervenció de l’entitat, primer, i la gestió de la crisi, després. Amb especial incidència amb les restriccions de disposició dinerària imposades a partir del 16 de març passat. Segons els promotors del col·lectiu, encapçalats per les advocades Anna Solé i Gema Martínez, “l’eficàcia d’aquesta acció col·lectiva va íntimament lligada a aconseguir el restabliment dels drets dels afectats i de la situació existent a la data de la intervenció”.

La reclamació administrativa -primer davant els organismes intervinents d’una manera o altra en la decisió d’intervenir el banc i en la gestió posterior de la crisi; i posteriorment davant la jurisdicció administrativa- es farà abans del 10 de març. Els impulsors de la plataforma no volen que, en cap cas, es passi el termini d’un any que el codi de l’administració disposa de termini per poder instar una reclamació per lesions o perjudicis generats per una decisió d’organismes administratius. Encara que hi ha un debat jurídic sobre quan es considera consumat el dany, per assegurar el tret, els promotors legals de la plataforma s’estimen més considerar l’inici del termini el dia de la intervenció. Fonts consultades de la plataforma han assegurat que es plantejarà una demanda molt fonamentada i orientada, si fos el cas, a “arribar a Estrasburg. Hi ha una clara vulneració del dret a la propietat privada”.

Les mateixes fonts han assegurat que els més de deu mesos d’intervenció han evidenciat “que el principi, el durant i el després s’ha gestionat de la pitjor manera possible. I sense cap mena d’informació als afectats”. Altres fonts han assegurat que les comunicacions han estat mínimes i qua algun client, ja fos davant els gestors del banc ja intervingut com directament a responsables de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) han sol·litat alguna informació per escrit aquesta sempre ha estat negada. “Evidentment, no s’han volgut deixar proves de les enormes contradiccions i anomalies que hi ha hagut en tot el procediment”, segons que han manifestat els consultats.

La plataforma ha triat la fórmula de la demanda col·lectiva especialment per reduir costos de l’acció. En un comunicat distribuït aquest dimarts, el col·lectiu assegura que “amb l’ànim d’aconseguir la màxima eficàcia i agilitat en la resolució de la situació actual, i al mateix torn ser més interessant econòmicament pels adherits a aquest col·lectiu d’afectats, de forma que ningú no quedi exclòs de l’oportunitat d’instar la referida acció de reclamació si aquest és del seu interès, s’instarà una demanda d’acció col·lectiva que exposarà els fets que la motiven i serà exercitada contra l’administració pública andorrana”.

Una de les primeres coses que cal fer és acudir, en el cas dels residents andorrans, a qualsevol de les quatre notaries del Principat a fer poders per plets. A l’acció també s’hi podran afegir, si escau, persones que resideixin a l’estranger. En el comunicat emès s’hi detalla la documentació necessària així com els telèfons i les adreces de correu electrònic de contacte per casos de dubtes. Els promotors de la iniciativa legal esperen aconseguir un elevat nombre d’adherits. Fonts properes al col·lectiu han lamentat, també, l’enrenou que s’està generant i les maniobres de distracció que, al seu entendre, estan promovent els diferents organismes participants en la gestió de la crisi per tal d’aplacar els ànims dels afectats. “Però mai informant ni amb claredat ni explicant la realitat de les coses”, segons les fonts.

Més detalls: en el comunicat

Comentaris

Trending