Augmenten els visitants però baixa l’entrada de vehicles durant el mes d’octubre

Els primers ho fan en un més 4,6% mentre que els altres tenen una variació percentual del menys 2,2% en relació al mateix període de l'any passat

Afluència elevada de turistes tant a Meritxell com a Carlemany.
Afluència elevada de turistes tant a Meritxell com a Carlemany.

El mes d’octubre de 2022 han entrat al país 652.321 visitants, fet que equival a un augment d’un 4,6% respecte al mes d’octubre de l’any 2021El nombre de vehicles durant el mes d'octubre ha estat de 338.185, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'octubre de l’any anterior del 2,2%, segons les dades del departament d'Estadística. El total de turismes presenta un decrement de l'1,9% i el de vehicles pesants de l'11,9%.

Al llarg del mes d'octubre d'aquest 2022 han entrat al país un total de 652.321 visitants, dels quals 414.488 han estat excursionistes (63,5%) i 237.833 turistes (36,5%). Respecte del mes d'octubre de l'any passat, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, el nombre de visitants ha augmentat un 4,6%. El nombre de turistes s'ha incrementat un 6%, mentre que el nombre d'excursionistes presenta un increment d'un 3,8%.

En comparació amb les dades del mes d'octubre de l'any 2021, aquest increment està influenciat per l'entrada de visitants d'altres nacionalitats (47,1%), els quals presenten un augment tant del nombre de turistes com d'excursionistes, amb un 37,1% i un 51,8% respectivament, seguits pels visitants francesos, amb un augment d'un 7,9%, mentre que els visitants espanyols presenten una variació negativa d'un 6,6%.

En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten un augment d'un 81,1% en relació amb el mateix període de l'any anterior. Així mateix, tant els turistes com els excursionistes presenten un increment, d'un 122,5% i 59,8%, respectivament.

Per país de residència, els visitants d'altres procedències augmenten un 243,2%, seguit dels visitants espanyols i dels visitants francesos, que augmenten un 79% i 61,8% respectivament.
Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del 2,3% mentre que, pels que venien de  França, la variació ha estat negativa d’un 1,1%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual negativa de l'11,8% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la francoandorrana, la disminució ha estat d'un 12,9%. De gener a octubre, i respecte del mateix període del 2021, s’ha produït un increment del 25,8% en el nombre de vehicles, amb un augment del 21,7% dels provinents d’Espanya i del 34,9% dels que han entrat des de França.

ENTRADA DE VEHICLES

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 3.971.913, fet que representa un increment del 34,6% respecte al mateix període anterior, en què en van entrar 2.951.289. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han augmentat en 645.375 unitats, un 31,8% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 40,7% (375.249 unitats).

Comentaris (1)

Trending