Treball instrueix un expedient per abús laboral durant les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell

El departament governamental hauria detectat en algunes inspeccions que es van sobrepassar el nombre d’hores, ja extraordinàriament pactat, durant les quals es podia treballar

Les anomalies sobre les quals està instruint l'expedient Treball afecten sols algun dels trams de la remodelació, que no ha de ser necessàriament el de la imatge.
Les anomalies sobre les quals està instruint l'expedient Treball afecten sols algun dels trams de la remodelació, que no ha de ser necessàriament el de la imatge.
El departament de Treball està tramitant un expedient per abús laboral, és a dir, per excedir el nombre d’hores màxims de treball continuat permès, en relació amb les obres de remodelació de l’avinguda Meritxell. La proposta de sanció encara no s’hauria comunicat i, segons les fonts del sector de la construcció, sols afectaria alguns dels trams, no pas de forma genèrica.

Durant els treballs, i arran de les múltiples queixes sorgides, algunes d’elles fins i tot en seu parlamentària, els inspectors de treball haurien dut a terme algunes actuacions tendents a assegurar la bona praxi de les obres en tots els seus vessants laborals, també en matèria de seguretat, tant per als treballadors com per als vianants i qualsevol altra persona que pogués estar en contacte, directe o indirecte, amb les obres.

Segons les fonts consultades, que estan pendents de la resolució de la tramitació de l’expedient, s’hauria detectat que en algun cas, i de forma reiterada, s’haurien incomplert els horaris, fent moltes més hores de les que ja de forma extraordinària s’haurien pactat. De fet, i sense que les fonts hagin pogut assegurar sí seria aquesta la infracció que s’estaria valorant, en alguns trams, l’activitat hi va haver diferents jornades que es van allargar més de les 10 de la nit, que era en principi l’hora límit establerta.

I la superació de l’esmentada franja horària no hauria estat cosa de minuts. En més d’una ocasió, els operaris s’haurien retirat de la zona de treball ben bé a la mitjanit o passada aquesta. Les fonts consultades, que no han pogut avançar quina proposta de sanció s’espera, sí que han recordat que la pressió comunal era molt gran. I que el propi plec de bases portava associades penalitzacions pecuniàries en el cas que no es complissin els terminis previstos, un dels grans reptes imposats (i celebrats a posteriori) per la corporació liderada per Conxita Marsol.

Comentaris (1)

Trending