'The Cloud': 42 anys per recuperar 40 milions d'inversió inicial

Comentaris

\'The Cloud\': 42 anys per recuperar 40 milions d\'inversió inicial
\'The Cloud\': 42 anys per recuperar 40 milions d\'inversió inicial

El pla de negoci de pa sucat amb oli que ha elaborat Andorra Telecom sobre l’edifici ‘The Cloud’ estableix en uns 42 anys el temps que es trigarà a recuperar la inversió realitzada. La inversió que cal dur a terme per fer realitat el projecte és de gairebé 40 milions i cada cinc anys serà necessari invertir un milió més en manteniment. Per contra, la parapública preveu ingressar 2,1 milions anuals en conceptes de lloguers d’espais. Això, és clar, a partir del tercer any, quan es considera que “el rendiment de l’edifici és estable i complert”.

Aquestes dades formen part del pla de negoci que Andorra Telecom ha fet arribar al Partit Socialdemòcrata (PS) a través dels conductes parlamentaris escaients. La parlamentària socialdemòcrata Rosa Gili va sol·licitar a la parapública que lliurés tot l’estudi realitzat que, suposadament, justifica la viabilitat del projecte. El document entregat, de set pàgines ‘útils’, no explica en absolut la metodologia emprada, ni d’on surten els llocs de treball que es preveu crear -una terminologia emprada alegrement i que de ben segur no respon a la realitat- ni tampoc argumenta perquè es preveu cobrar vuit euros el metre quadrat al museu que hauria d’haver-hi a l’edifici o 40 euros en el cas dels espais per a restaurants o botigues.

El document lliurat -que no vol dir que no n’hi pugui haver algun altre, però en tot cas no s’hauria respectat el procediment parlamentari i, per tant, no s’hauria aportat la informació requerida per la consellera general- especifica que l’obra a realitzar més els treballs previs tindran un cost de 35.648.487 euros, als quals cal sumar-hi 243.152 euros més en estudis externs i 3.227.804 euros per a honoraris professionals. Tot plegat dóna un resultat de 39.119.443 euros. 

Quant a inversió, cal tenir en compte, també, la que fa referència al manteniment o renovació. Així, i segons s’explica en el mateix document, s’hauran de renovar “els conceptes més susceptibles de degradació”. Així, es preveu que calgui invertir 500.000 euros en la primera renovació l’any cinc. “Les següents amb periodicitat quinquennal per un valor d’un milió d’euros”. 

Pel que fa als ingressos, Andorra Telecom preveu que ‘The Cloud’ generi en concepte de lloguers 2.172.067 euros anuals. Això sí, a partir del tercer any. El resultat global surt de cobrar cada any 90.566 euros de lloguer pel museu que es projecta (915 metres quadrats per 8 euros el metre); 1.188.869 euros procedents dels espais comercials (2.404,67 metres quadrats a 40 euros el metre); 342.768 euros més per la zona de restauració (a raó de 40 euros el metre per 693 metres quadrats que hi hauria d’haver). Les oficines d’Andorra Telecom ocuparan 1.229 metres quadrats i abonaran 13 euros per metre, fet que comportarà un abonament anual de 195.578 euros. 

La mateixa tarifa pagaran els ocupants de les oficines del parc tecnològic. I com que hi haurà 1.554 metres destinats a aquest efecte, es preveu que ‘The Cloud’ ingressi 249.697 euros més. Finalment, de l’ús de l’auditori (475 metres quadrats) es preveu obtenir 61.206 euros i en matèria de lloguer d’aparcaments s’espera ingressar 43.384 euros. La previsió és cobrar un lloguer de 90 euros la plaça (hi ha 882,49 metres quadrats d’espai destinats a pàrquing). Les xifres s’indiquen sense més. Sense cap argumentació, justificació, metodologia ni res que se li assembli.

Tot plegat port a dibuixar una corba en la gràfica d’escenaris de cash-flow operatiu que mostra que no serà fins poc després de l’any 42 que s’haurà recuperat la inversió. La documentació també estableix una “estimació nous llocs de treball”, que de ben segur no és tal perquè moltes de les botigues o restaurants que eventualment s’ubiquin a ‘The Cloud’ seran trasllats procedents d’altres indrets. En tot cas, entre botigues, oficines tecnològiques, restaurants, vigilants d’aparcament, encarregats del museu i alguna tasca més, es preveuen uns 115 llocs de feina. Però, novament, la previsió és feta mirant als núvols. Que per alguna cosa és ‘The Cloud’. I si realment Andorra Telecom es basa en el document lliurat al Consell General per garantir la viabilitat de l’edifici, pinten bastos.

Comentaris

Trending