Pla de xoc per mirar d’evitar noves torrentades

El temporal amb esllavissades que hi va haver el darrer cap de setmana d’agost a la Massana ha estat la gota que ha fet vessar el vas de la paciència de l’administració, que dotarà el COEX de més tècnics -externs- per auditar allà on cal intervenir i de quina manera

Treballs de neteja després del darrer episodi a la Massana.
Treballs de neteja després del darrer episodi a la Massana. COMÚ DE LA MASSANA

Minimitzar tant com es pugui el risc que es produeixin torrentades i més encara que aquestes puguin afectar les vies del Principat. Aquest és el repte que s’ha fixat el departament de Territori en el moment de posar en marxa un concurs per triar un equip tècnic multidisciplinar que acompanyi els responsables del COEX i que marqui un full de ruta d’actuacions prioritàries per evitar ensurts com els que hi va haver el darrer cap de setmana a la Massana.

De fet, aquell episodi que va sumar una forta pluja a una esllavissada de pedra, terres i tot el que l’aigua va trobar al seu pas ha estat la gota que ha fet vessar el vas de la paciència de l’administració i pel qual es busca l’assessorament per al COEX. “Els freqüents episodis de torrencialitat que ha patit el país en els darrers vint anys (riu Runer, riu d’Aubinyà, riu d’Aixirivall, riu de Montaup, riu de Fontaneda, riu dels Cortals…) planteja la necessitat de buscar una millor planificació en l’estat dels torrents en aquelles zones d’influència sobre les carreteres administrades. En aquest sentit es planteja prioritzar possibles actuacions futures en el dimensionament hidràulic d’infraestructures i neteja i protecció de torrents”, manté el plec de bases del procés de selecció de l’equip que ha d’assessorar el COEX.

“Els freqüents episodis de torrencialitat que ha patit el país en els darrers vint anys (riu Runer, riu d’Aubinyà, riu d’Aixirivall, riu de Montaup, riu de Fontaneda, riu dels Cortals…) planteja la necessitat de buscar una millor planificació en l’estat dels torrents en aquelles zones d’influència sobre les carreteres administrades. En aquest sentit es planteja prioritzar possibles actuacions futures en el dimensionament hidràulic d’infraestructures i neteja i protecció de torrents”

Encara que la motivació última són les torrentades, el ministeri pretén donar un abast més ampli a l’assessorament que es vol rebre. “La motivació del contracte ve donada per la necessitat de disposar per part del COEX d’un servei extern format per un equip tècnic pluridisciplinar integrat per diferents experts que puguin donar una assistència tècnica continuada al COEX en els propers anys amb la finalitat d’aconseguir donar un important impuls de millora i modernització de l’àrea en els propers anys per tal d’assolir un millor servei". I s’afegeix que “es busca una millora en els procediments interns de seguiment dels treballs, en la digitalització i informatització, en la priorització d’intervencions, en la valoració de les diferents tasques de manteniment i explotació que s’efectuen i en la proposta de millores per augmentar de forma progressiva en la qualitat, optimització de costos i modernització de les diferents tasques que a dia d’avui es porten a terme”.

El grup d’experts que pretengui concórrer al concurs haurà de disposar d’un equip tècnic mínim necessari composat com a mínim per cinc especialistes diferents: un director d’equip amb una experiència superior a quinze anys en la matèria, un tècnic específic en obres de carreteres, un altre expert en hidràulica (aquests dos no poden tenir una experiència inferior a deu anys) i dos tècnics més: un sobre riscos naturals i un altre expert en informàtica aplicada a la qüestió de què es tracta l’assessorament. I cap dels dos, d’aquests dos darrers experts, no pot tenir una experiència inferior a cinc anys.

La funció principal de l’equip de treball és proveir d’informació i actuar preventivament enfront de possibles successos d’afectació torrencial als punts de la xarxa de carreteres principals d’Andorra. També hi ha com a objectiu principal realitzar en cas de necessitat una primera assistència tècnica sobre el terreny amb un temps de resposta immediat, en el cas d’afectacions relacionades amb episodis de torrencialitat amb afectació o possible afectació sobre la xarxa de carreteres. Aquesta assistència tècnica permetrà ajudar a fer una primera valoració tècnica al COEX.

Les zones a controlar es distribueixen en zones potencialment susceptibles de produir fenòmens torrencials amb possible afectació a la xarxa de carreteres d’Andorra. Aquestes zones s’establiran primerament a traves d’un exhaustiu recull històric de conques actives (amb antecedents històrics registrats). Així, en el plec de bases s’hi cita, de nou, els rius de Montaup, Bixessarri, Aixirivall, Aubinyà i Pal. El riu Runer o els torrents dels Cortals d’Anyós o dels Cortals d’Encamp. I el de Claperes, de Fontanals del Pui i el torrent Pregó.

TASQUES A DESENVOLUPAR

Entre les tasques que se sol·licita als tècnics que vulguin prestar l’assessorament al COEX hi ha, sense que siguin totes les que se citen, fer una base de dades en GIS de tots els torrents d’andorrà amb incidència sobre carreteres generals i secundàries determinant tots els punts d'intersecció entre torrents i carreteres. Un treball d'inventari sobre el terreny de l'estat de cada torrent sobretot en les zones d'influència en els punts d'intersecció (torrent-carretera). L'inventari servirà per actualitzar la base de dades. S'analitzarà l'estat de neteja, vegetació dels marges (medi ambient), presencia de sediment en marges i fons de canal, etc. L’administració també pretén que l’equip tècnic faci un treball d’inventari del dimensionament actual de diferents seccions hidràuliques d'obres de fàbrica, ponts i passos soterrats en punts d’intersecció o que determini les zones d’actuació i priorització de les mateixes per tal de determinar la posterior realització de projectes (l’assistència tècnica no inclou la redacció de projectes).

bixessarri
Efectes d'una torrentada a Bixessarri.

Més coses a tenir en compte: la verificació preliminar de la capacitat hidràulica per fenòmens d'avinguda mitjançant eines de càlcul i simulació dels torrents en les zones d'influència de les diferents interseccions. La verificació es realitzarà segons períodes de retorn d’obres de drenatge (deu anys) i de màxims 100 anys (segons normativa ACA). També cal que els tècnics realitzin una verificació preliminar de la capacitat hidràulica per fenòmens associats a corrents d'arrossegalls mitjançant eines de càlcul i simulació dels torrents en les zones d'influència de les diferents interseccions.

Finalment, i entre altres, cal preveure actuacions prioritàries de neteja de marges de torrents; actuacions prioritàries de modificació i millores de seccions hidràuliques de torrents en zones d'influència sobre interseccions; actuacions prioritàries de modificació i millora de seccions hidràuliques insuficients en obres de fàbrica, ponts i passos soterrats; actuacions prioritàries de neteja i possible millora d'obres de retenció de sediments existents; i inventariar punts susceptibles d'implantar noves obres de retenció de sediments.

Comentaris (7)

Trending