"Sorpresa" i "laments" per la tocada de crostó del parlament català al 'paradís fiscal' andorrà

Comentaris

El Govern ha rebut amb “certa sorpresa” les dues resolucions del Parlament de Catalunya aprovades arran del debat d’orientació política i publicades al Butlletí oficial de la cambra catalana el passat 18 d’octubre per les quals es qüestiona Andorra. L’acord que té un calat més destacat des del punt de vista politicoeconòmic insta la Generalitat a no contractar cap empresa que operi, d’alguna manera o altra, des del Principat.

En una de les resolucions (31), “el Parlament de Catalunya insta el Govern (de la Generalitat) a promoure, per mitjà de l’òrgan competent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de clàusules d’un mecanisme per a exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractistes que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no duguin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tenen normes sobre control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco”.

L’altra resolució (30) és del tenor següent: “El Parlament de Catalunya es compromet a prohibir l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones que duguin a terme la major part de llur activitat a Catalunya però que tinguin llur domicili fiscal a països considerats paradisos  fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.”

Al ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, se li ha demanat específicament pel primer dels dos acords. I ha assegurat que l’executiu té coneixement d’aquesta situació des de final de la setmana passada. La comunicació es va rebre “amb certa sorpresa” i “es lamenta que hi hagi hagut la resolució en els termes amb els quals s’ha produït”. Per a Cinca, una cosa és que la Generalitat, com fa el Govern, hagi de contractar, només, amb aquelles empreses que compleixin estrictament les seves obligacions, entre les quals les tributàries. Una altra cosa és que s’inclogui específicament la referència a Andorra, segons que ha dit Cinca.

El ministre ha afirmat que l’al·lusió al Principat “no respon a la realitat ni als esforços” que des d’Andorra s’estan fent. Per a Cinca, ni l’OCDE, ni la Unió Europea, ni Espanya signant el CDI amb Andorra no consideren paradís fiscal el Principat i, per tant, seria incomprensible que la resolució catalana es refereixi al país amb els termes amb els quals ho ha fet. Per a Cinca, tot plegat el que “posa de relleu és que hem de continuar fent pedagogia i amb una línia de transparència” per deixar clar la situació d’Andorra.

El Govern, que manté unes excel·lents relacions segons Cinca tant amb els representants parlamentaris com amb la Generalitat, elaborarà un dossier per explicar “el nostre marc legal” i, d’aquesta manera, “es farà perdre tot el sentit” a les resolucions aprovades. “Perdrà tot el sentit que es faci un esment a Andorra”, ha insistit el portaveu governamental en un parell d’ocasions.

A Cinca se li ha demanat si creu que la resolució posaria traves, també, a les eventuals empreses andorranes que vulguin treballar amb l’administració catalana. “És difícil valorar una cosa que no has fet; que tampoc no ha fet el Consell General”, ha remarcat el titular de Finances, que ha recordat que mentre no hi va haver el CDI en vigor amb Espanya, si una empresa andorrana duia a terme algun servei o alguna activitat econòmica s’havia de sotmetre a la fiscalitat de l’Estat espanyol. Cinca ha tancat el tema dient que “em sembla una declaració d’intencions legítima, lògica, però no s’adiu referir-se a Andorra”.

El cop de la CUP

Les resolucions adoptades pel Parlament de Catalunya van ser promogudes per la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), sòcia de Junts pel Sí en el manteniment de la més o menys estabilitat política en la cambra catalana. La CUP és molt radical en contra dels paradisos fiscals i considera que el CDI amb Espanya firmat pel Principat el que pretén és buscar societats que essent originàries de Catalunya o qualsevol altre punt de l’Estat espanyol acabin muntant estructures empresarials o plataformes de facturació al Principat per tal de beneficiar-se de la més baixa tributació que hi ha a Andorra.

Segons les fonts consultades, amb la promoció de la resolució adoptada el mes passat, la CUP el que persegueix es desanimar possibles empreses catalanes que vulguin muntar alguna estructura empresarial al Principat a partir dels beneficis que pot comportar el CDI i l’obertura econòmica a Andorra. I que, posteriorment, vulguin continuar treballant amb l’administració catalana. En cap cas, han assegurat les mateixes fonts, no es vol perseguir les societats i firmes empresarials que essent ja originàries del Principat pretenguin treballar per la Generalitat o qualsevol altra administració de Catalunya.

Comentaris

Trending