Els professionals col·legiats es tripliquen en set anys

L'any passat es van concedir 269 autoritzacions, el 49,4% a espanyols i el 32,3% a andorrans

Carnets d'autorització de residència i treball.
Carnets d'autorització de residència i treball. Altaveu

El Registre de Professionals titulats, Col·legis i Associacions Professional va concedir l'any passat 269 autoritzacions, la qual cosa significa un descens anual del -4,3% en comparació amb les del 2018. Per nacionalitat, el 49,4% del total de professionals titulats autoritzats eren espanyols i el 32,3% eren andorrans. 

Respecte al tipus d’ocupació, el 58% del total d’autoritzacions concernia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 23,4% a tècnics i professionals de suport. Pel que fa al nombre de professionals titulats donats de baixa, l’any 2019 se’n van registrar 34, xifra que suposa un augment del +30,8% en comparació amb l’any 2018, exercici en el qual se’n van donar de baixa 26.

Del total de les baixes registrades, el 73,5% corresponia a professionals titulats espanyols. Finalment, l’any 2019 es va tancar amb 2.686 professionals titulats actius inscrits en el Registre de Professionals Titulats, Col·legis i Associacions Professionals, la qual cosa representa un augment de 235 professionals titulats respecte als que hi figuraven a finals de l’any 2018 (2.451 professionals titulats actius), és a dir, un increment anual del +9,6%.

S’observa que, des de l’any 2012, la tendència de creixement dels professionals titulats actius és molt positiva fins al punt de gairebé triplicar els valors del 2012; es passa de 994 inscrits als 2.686 actuals. Per nacionalitat, l’any 2019 el 53,2% dels professionals titulats actius inscrits eren andorrans i el 37,6% eren espanyols. En relació amb el tipus d’ocupació, el 59,0% del total de professionals titulats corresponia a professionals associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari i similars i el 24,8% a professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari i similars. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Etiquetes

Comentaris

Trending