Les prestacions socials per discapacitat augmenten un 5,8%

Se n'han concedit 312 amb un import mitjà per beneficiari de 11.961,03 euros anuals , un +11,1% respecte el 2021

Seu de la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat.
Seu de la Federació Andorrana de Persones amb Discapacitat.

Les prestacions actives a 31 de desembre han beneficiat 312 persones amb discapacitat (un 5,8% més respecte a l’any 2021) amb un import mitjà per beneficiari de 11.961,03 euros anuals (+11,1% respecte el 2021). Segons les dades del departament d'Estadística, el nombre de sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat (pensions de solidaritat) presentades l’any 2022 ha estat de 33, de les quals el 84,8% han estat resoltes favorablement, el 12,1% s’han desestimat i només una es troba pendent de resolució. 

Per sexe, les dones són les que s’han beneficiat en major mesura d’aquestes prestacions (53,8%), en contraposició als homes (46,2%). Per trams d’edat, les prestacions s’han destinat majoritàriament a persones de 61 a 65 anys i de 18 a 25 anys, amb un 13,5% i un 13,1%, respectivament. Els beneficiaris són principalment andorrans (56,4%), espanyols (28,5%) i portuguesos (10,9%). La gran majoria són solters (68,3%) i el 41,3% ha residit sempre al Principat.

Gran part de les prestacions van adreçades a persones amb una discapacitat psíquica (29,8%), física i psíquica (28,8%) i física (11,2%). Segons en el percentatge de discapacitat dels beneficiaris, la majoria tenen entre un 60% i un 69% de discapacitat (56,4%) i entre un 70% i un 79% (28,8%). Per import atorgat, pràcticament dues terceres parts (61,5%) obtenen entre 1.001 euros i 1.200  euros mensuals.

El nombre de beneficiaris d’aquest ajut a 31 de desembre de 2022 és de 3,8 per cada mil habitants, el que representa un increment del 3,1% respecte a l’any anterior. L’import global d’aquestes prestacions correspon al 0,76% de la despesa del Govern, i al seu torn representa el 0,133% del PIB, un increment del 17,7% i del 8,0% respectivament i amb comparació amb l’any anterior.

Etiquetes

Comentaris

Trending