Importadors de carburants consideren que FEDA fa competència deslleial

Algunes empreses del sector afirmen que la parapública treballa en unes condicions que les empreses privades no poden assumir i es queixen de manca d'informació sobre importacions de gas natural

Una instal·lació elèctrica d'alta tensió.
Una instal·lació elèctrica d'alta tensió. FEDA

Empreses importadores de carburants consideren que FEDA fa competència deslleial perquè treballa en unes condicions que les empreses privades no poden assumir. A més, han demanat a Govern les dades d'importacions de gas natural en imports i quantitats i han rebut la resposta que són dades confidencials. Tampoc veuen gens clar el projecte de cogeneració.

La cogeneració consisteix en produir i utilitzar simultàniament electricitat i calor a partir d’una mateixa font d’energia en una mateixa instal·lació. Per alguns dels importadors de carburants, les inversions de FEDA en cogeneració són excessives i gens rendibles. Es queixen perquè no hi ha dades en els informes del Tribunal de Comptes en un projecte amb un import de 90 milions d'euros.

Creuen que la cogeneració és una opció caducada i que s'hauria d'apostar per l'energia fotovoltaica, l'eòlica o l'hidroelèctrica ja que els carburants tenen una data de caducitat i que cal suprimir les emissions de Co2 i de diòxid de carboni. Opinen que el Govern els fa la competència amb el gas natural ja que no paga impostos especials com passa amb altres països i a França i Espanya.

Manifesten que pot sortir més car el quilowatt de cogeneració que el produït a l'exterior

Han volgut sortir al pas de les afirmacions del cap de Govern, Xavier Espot, en el sentit que només es faran inversions si hi ha un retorn immediat perquè la de la cogeneració, segons ells, no ho és. S'ha previst una rendibilitat de la societat del 5,5% a 25 anys, i a partir de l’any 2034 es preveu haver recuperat completament les inversions destinades a aquests projectes

FEDA va apostar per la cogeneració pels avantatges que aporta per al país, com la diversificació de les fonts d’energia; la contribució mediambiental per la reducció d’emissions de CO2, i l’oferta d’un nou servei confortable i de qualitat per als clients. De fet, amb als tres projectes de cogeneració (Soldeu, la Comella i el Pas de la Casa) es podran reduir les emissions del país en fins a 10.200 tones de CO2/any.

A més, la producció d’electricitat serà de prop de 28,5 GWh/any i la d’energia tèrmica de 48,5 GWh/any, el que equival a prop del 6% de la demanda elèctrica i prop del 10% de la demanda tèrmica del país. Els importadors de carburants manifesten que pot sortir més car el quilowatt de cogeneració que el produït a l'exterior. FEDA, però, sempre ha defensat que pels projectes de cogeneració respon a la voluntat de l’entitat d’apostar per iniciatives que aportin valor afegit al país i que alhora contribueixin a assolir els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending