Fractura a l’Associació Andorrana de Vehicles Antics pels comptes

Almenys cinc components de la junta directiva han plegat en desacord de com es gestiona l’entitat, alhora que reclamen una auditoria externa independent

Una imatge de la darrera assemblea de l'Associació Andorrana de Vehicles Antics, el març passat.
Una imatge de la darrera assemblea de l'Associació Andorrana de Vehicles Antics, el març passat. AAVA

La reelecció per majoria aclaparadora de Lluís Dejuan com a president de l’Associació Andorrana de Vehicles Antics (AAVA) no està exempta d’un cert malestar d’una part dels afiliats. Potser minsa però prou significativa com perquè acabés suposant la sortida de cinc membres de la junta, que ja fa temps que han estat reemplaçats. En el rerefons, la gestió de l’entitat i algunes decisions econòmiques i encàrrecs que no s’haurien justificat degudament.

Els membres d’una de les juntes de Dejuan que van deixar el grup de lideratge de l’entitat -de fet, ho van fer durant l’assemblea del 2020, que es va celebrar poc abans de l’esclat de la pandèmia- han publicitat ara la seva detenció en comprovar com en la darrera assemblea -el 23 de març i amb renovació parcial de la junta- no es feia cap al·lusió en l’acta de la reunió anterior de les queixes que van fer al seu dia.

Més enllà dels dubtes existents sobre els vots delegats, els socis-membres de la junta que estan en franc desacord amb amb el grup que lidera l’entitat lamenten que l’acta que es va fer pública fa uns dies no evidenciava dues coses que consideren clau: que hi va haver una part dels socis que van decidir no aprovar els comptes del 2019 i que, a més, i davant l’existència de factures que generaven dubtes van exigir la realització d’una auditoria externa independent que més enllà de no fer-se, suposadament, tampoc es va recollir aquesta demanda en l’acta.

Els socis crítics amb la gestió de la junta de l’AAVA tampoc no entenen com pot ser que una entitat sense ànim de lucre hagi passat de cop i volta d’un dèficit de 3.767 euros el 2018 a assolir un superàvit de 16.877 euros el 2019 que s’ha convertit en 35.000 euros o més aquest darrer 2020. Els anys anteriors s’havia pogut el resultat comptable entre 262 euros negatius o 1.335 de positius.

Comentaris (2)

Trending