Les cremes per a treballs agrícoles tornen a estar permeses

Es poden fer des d'aquest dimarts sempre i quan el nivell de perill d'incendi forestal ho permeti

Una crema agricola.
Una crema agricola. Altaveu

Les cremes per a treballs agrícoles tornen a estar permeses des d'aquest dimarts sempre i quan el nivell de perill d'incendi forestal ho permeti. Aixì ho ha comunicat Protecció Civil per mitjà de les xarxes socials. Les tempestes i les pluges del cap de setmana passat han rebaixat el risc d'incendi.

Les cremes s'han de comunicar abans al comú  com a mínim tres dies hàbils abans de l'encesa de foc (o per comunicat urgent fins a 24h abans de la data prevista). L'encesa s'ha d'efectuar únicament i exclusivament el dia i l'hora comunicats al comú, i només es por iniciar amb vent encalmat mentre que les flames no superin els tres metres d'alçada. 

Es permeten les cremes en aquells treballs agrícoles i forestals en què l'ús del foc sigui imprescindible (quan no es pugui transportar els materials vegetals a un gestor de residus de manera motivada). No es poden cremar els tronxos de tabac i s'han de transportar al Centre de Tractament de Residus a la Comella.

Qualsevol violació de les normes del Reglament de les Enceses de Foc constitueix una infracció, i dona lloc a la imposició d'una sanció, prevista a l'Ordinació del Consell General relativa al patrimoni forestal. Per una altra banda, el propietari del terreny, la persona encarregada d'efectuar, vigilar o controlar la crema, i el comunicat de l'encesa de foc, responen solidàriament dels danys causats des del moment de la dita encesa fins a l'apagament total de la brasa generada.

Etiquetes

Comentaris

Trending