Una de cada tres consultes a l’Oficina de l’Habitatge està relacionada amb els ajuts

El servei que es va posar en marxa el 25 de febrer ha atès 440 peticions, la majoria de les quals fetes per via telefònica arran de les limitacions relatives a la pandèmia

L'Oficina de l'Habitatge està situada a Casa Motxilla.
L'Oficina de l'Habitatge està situada a Casa Motxilla. SFGA

El 31,80% de les consultes que ha rebut l’Oficina de l’Habitatge estan relaciones amb demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar pels diferents ajuts de l’administració. Per tant, una de cada tres atencions que ha hagut de fer el servei que es va posar en marxa el 25 de febrer està vinculat a les subvencions o programes públics de suport. L’oficina ha rebut un total de 440 consultes durant el temps que ha estat operativa, la majoria de les quals per via telefònica ateses les limitacions relacionades amb la pandèmia.

El servei –ubicat a l’edifici de Casa Motxilla on hi havia les dependències del Servei de Política Lingüística, a la placeta Sant Esteve d’Andorra la Vella– té l’objectiu d’oferir informació, orientació i resoldre els dubtes de la ciutadania sobre aspectes relacionats amb l’habitatge. L’oficina centralitza i unifica l’atenció en aquesta matèria a través d’un professional especialitzat del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, que compta amb una àmplia formació en habitatge per atendre presencialment les consultes.

Desglossant les dades, del total de 440 consultes; 264 han sigut telefòniques, 66 presencials i 110 per correu electrònic. En aquest sentit, es destaca el pes de les consultes a través del telèfon tenint en compte que, a causa de la situació d’emergència sanitària pel coronavirus SARS-CoV-2, l’oficina va tancar l’atenció presencial entre el 16 de març i el 29 de maig. Tanmateix, el telèfon i el correu electrònic van seguir operatius.

consultes
Taula amb la naturalesa de les diverses consultes rebudes.

Pel que fa a les consultes més freqüents, com s’ha dit, destaca que el 31,80% de les consultes estan relaciones amb demandes d’informació sobre els requisits i documentació a presentar dels diferents ajuts de l’administració. És el cas de l’ajut a l’habitatge, el Pla Renova, ajuts ocasionals o el nou Programa d’impuls per a l’emancipació dels joves. Un 10,89% de les consultes són relatives a informació sobre la pròrroga del contracte i el procediment per recuperar l’habitatge per a ús propi o familiar d’acord amb la llei de mesures urgents. Un 7,50% de les consultes tenen relació amb el preavís del llogater a l’arrendador per rescindir el contracte d’arrendament.

També hi ha consultes lligades a la reducció del lloguer en cas de formalització d’una Suspensió Temporal del Contracte de Treball o Reducció de la Jornada Laboral (6,59%), als consums i els seus repartiments (6,50%) i a desperfectes i reparacions (3,18%). Alhora s’han registrat consultes variades, que representen un conjunt del 33,54% sobre el total, d’entre les quals destaca la informació sobre els requisits i documentació a presentar per sol·licitar l ́exempció de l ́impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries; o el retorn de les fiances. Quant a la tipologia dels sol·licitants; hi ha 323 per part d’arrendataris, 57 de propietaris i 60 d’altres.

Comentaris (1)

Trending