Un de cada quatre llocs de treball del Servei d’Atenció Domiciliària està vacant

Al llarg del 2021 es van atendre 268 persones i enguany, fins al 31 juliol, un total de 197. Principalment, famílies unipersonals, persones que viuen en parella o fills en situació de dependència o discapacitat

Una dona gran, atesa pel servei domiciliari.
Una dona gran, atesa pel servei domiciliari. ARXIU

El Servei d'Atenció Domiciliària té dèficit de personal, ja que 8 de les 31 places de treball no estan cobertes. De fet, aquest fet ha provocat una queixa escrita, i d'altres verbals, sobre la poca disponibilitat horària i la manca de recursos humans, així com la i poca disponibilitat de llits en centres sociosanitaris. Fins a 31 de juliol, el servei ha atès 197 persones amb el gruix principal de persones entre el 85 i 89 anys que viuen soles o amb la parella o fills, però que presenten una situació de dependència.

Un 25% dels llocs de feina del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), és a dir, un de cada quatre, està sense cobrir. Així ho ha confirmat la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés en la resposta al conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Carles Sánchez. En aquest sentit, la ministra assenyala que les 8, de les 31 places, vacants "pròximament es cobriran mitjançant la convocatòria pública que actualment està en curs". A més, afegeix que "el 2023 s'ha proposat la creació de places noves".

La manca de recursos humans i la poca disponibilitat horària ha provocat “una queixa de forma escrita i altres de forma verbal”

Precisament, aquesta manca de personal ha portat, segons confirma la ministra, “una queixa de forma escrita i altres de forma verbal”, que no s’han formalitzat, relacionades amb “la disponibilitat horària i la manca de recursos humans”. A més, també s’han format reclamacions, verbalment, per la manca de places, especialment en establiments sociosanitaris. De fet, en l’escrit, ha recordat que el Pla nacional sociosanitari per a la gent gran (2022-2024) preveu el desenvolupament d’accions adreçades a la creació de nous recursos sociosanitaris.

Des de l'executiu han recordat que "una de les accions per desenvolupar per al 2022 ha estat el Servei d'Atenció Domiciliària avançat, amb el suport dels comuns i les entitats que gestionen serveis per a gent gran". En aquest sentit, han indicat que catorze persones fan ús del SAD avançat, i disposen del servei d'atenció domiciliària, el servei de teleassistència, àpats a domicili, centres de dia, voluntariat i altres recursos de proximitat.

Pallarés també ha informat en el conseller sobre el nombre d'atencions efectuades pel servei, així com el perfil d'usuari i les patologies. D'una banda, el 2021 van atendre 268 persones i, aquest 2022, fins a 31 de juliol, 197. El gruix principal és de persones de més de 60 anys amb el 88,8% dels usuaris, especialment els que van dels 85 als 89 anys, el 26% del total, seguits del de 80 a 84 (18%) i els de 90 a 94% (13%).

Les principals patologies que requereixen el servei són les demències o Alzheimer, pacients fràgils, malalties degeneratives i traumatismes

Per tipologies, aquells que són majoritaris són els que tenen demències o Alzheimer amb un 24%, seguit de pacients fràgils amb 20% i malaltia degenerativa o traumatismes amb un 13% cadascuna. D’altra banda, per tipus de famílies, les que més requereixen aquesta atenció són les unipersonals, les que viuen en parella o a casa dels fills i que presenten una situació de dependència.

En aquest sentit, Pallarés ha recordat les tasques que desenvolupen les persones que formen part del SAD i que consisteix en suport a la higiene i la cura personal, ajuda física-motriu, Suport en hàbits de la vida diària, orientació i suport de les persones cuidadores o socialització, relació amb l'entorn i la comunitat, entre altres.

EL SERVEI D'ENVELLIMENT I LA COVASS, CLAUS

Dins del SAD, el servei d'envelliment i Salut i la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS) tenen un paper clau. En aquest sentit, la primera ha derivat, el 2022, 25 persones, que representa el 12,69% dels usuaris del servei, mentre que el COVASS ho ha fet amb 9 persones, que representa el 18% de les sol·licituds. Pallarès ha exposat que la coordinació entre les diferents parts es fa de forma quinzenal, tot i que el "contacte és diari".

De fet, com ha exposat en la resposta Pallarés, l’any 2022 la COVASS ha valorat, fins al mes de juliol, un total de 210 sol·licituds. D’aquestes, 62 (29,52%) s’han resolt favorablement per a un règim d’estada residencial de 24 hores i 36 (17,14%) s’han resolt favorablement per a un règim de respir (durada temporal), en centres sociosanitaris. La resta es va donar accés a un servei de dia, es va valorar el grau de dependència per poder accedir a altres recursos comunitaris, estan pendents de resoldre per manca de documentació, o van ser resoltes com a desfavorables per no obtenir el grau de dependència establert o a causa d’un èxitus.

Etiquetes

Comentaris

Trending