Revolució a l’hospital amb la posada en marxa d’un nou moviment sindical

Més de tres-centes persones s’adhereixen a un grup que amb el suport de l’USd’A avalua crear una nova organització per representar els treballadors del SAAS davant la passivitat amb la que que sectors de la parapública acusen d’actuar el comitè d’empresa

Una imatge del rètol lluminós de l'hospital.
Una imatge del rètol lluminós de l'hospital. Toni Solanelles

La mobilització d’un petit nucli de treballadors del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), amb el suport de la Unió Sindical d’Andorra (USd’A), per intentar crear un nou sindicat que representi de la manera més àmplia possible el personal de l’hospital i centres associats (com els CAPs o el Cedre) ha suposat aquest dilluns una veritable revolució al centre hospitalari. Ha quedat clar el mal ambient laboral que es viu a l’hospital, però, també, el refús que ha generat la manera de procedir per aconseguir suports.

D’una banda, el moviment sindical, al darrere del qual hi ha l’USd’A tal i com han reconegut dirigents d’aquesta organització, que acolliria l’organització que s’intenta articular com una branca sanitària o un col·lectiu que es podria denominar USd’A-SAAS, seria una resposta a la “passivitat” amb la qual una part dels professionals sanitaris de l’hospital consideren que actua l’actual comitè d’empresa. Les fonts consultades creuen que la situació en general a l’hospital és prou preocupant com perquè s’actuï d’una manera més ferma i sense la “compassió” que a parer dels promotors del nou moviment actuen els delegats de personal.

Hi ha tres grans eixos en els quals es voldrien incidir: les retallades que s’han anat sofrint des del 2010; la reivindicació d’un plus de perillositat per la feina que fan molts dels professionals; i la reclamació de la prejubilació als 60 anys

Hi ha tres grans eixos en els quals es voldrien incidir: les retallades que s’han anat sofrint des del 2010 en matèria salarial i de compliment d’objectius; la reivindicació d’un plus de perillositat per la feina que fan molts dels professionals sanitaris; i la reclamació de la prejubilació als 60 anys com s’ha ofert, per exemple, als docents. Aquests tres punts serien la base de la reclamació sobre la qual es voldria articular la branca sanitària de l’USd’A.

En poca estona, més de tres-centes persones s’han adherit a un grup de treball articulat a través d’aplicacions telefòniques. La voluntat és constituir un moviment molt ampli de personal de tots els departaments, no només dels sanitaris, també dels administratius, dels tècnics o del personal de manteniment. La manera de fer, però, també ha contribuït a generar més revolució. Perquè bona part dels empleats de l’hospital, tot i estar d’acord amb el fons de la reivindicació, han sentit vulnerada la seva privacitat atès que s'han emprat els números de telèfons, en molts casos personals, dels professionals del SAAS. I han circulat a l’engròs.

Comentaris (22)

Trending