La despesa sanitària reemborsada per la CASS es redueix un 9% a causa del confinament

El fet que durant els mesos àlgids de la crisi del coronavirus es congelés l’activitat no essencial o no vinculada a la Covid i es tanquessin consultes com les de fisioterapeutes o dentistes va permetre estalviar a la parapública durant el primer semestre

Façana de la CASS.
Façana de la CASS. Altaveu

Sembla estrany, però, en certa forma, el coronavirus va permetre a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) reduir la despesa en reemborsaments. I, a més, de forma important. Més d’un 9% durant el primer semestre. I és que el fet que el sistema sanitari se centrés exclusivament a atendre pacients Covid-19, ajornant totes aquelles intervencions no urgents, sumat al tancament de serveis com ara la fisioteràpia, van fer que els diners pagats als usuaris caiguessin per primer cop en molts anys.

Així es desprèn de les dades facilitades per la CASS en la liquidació pressupostària a 30 de juny enviada al Consell General, document al qual ha tingut accés Altaveu. Així, la despesa reemborsada durant els primers sis mesos de l’any va ser de 45,49 milions d’euros. La xifra suposa una davallada del 9,2% en comparació a l’abonada en el mateix període del 2019. Llavors, es va superar els 50 milions.

De fet, la dada no només és més baixa que la de l’exercici immediatament anterior. També queda per sota de les registrades tant el 2018 (48,65 milions) com el 2017 (47).

El que sí que es va disparar van ser els diners pagats en prestacions per baixes per accident de treball, ja que molts confinats a causa de la Covid-19 van tenir aquesta consideració

Cal tenir present que, amb l’esclat de la crisi del coronavirus i durant els mesos de confinament, bona part de l’activitat sanitària -aquella no urgent i no vinculada directament amb la Covid-19 es va aturar. Per exemple, auxiliars mèdics com ara els fisioterapeutes van haver de tancar les seves consultes, fet que s’evidencia en la davallada de despesa vinculada a aquests professionals: de gairebé tres milions el 2019 a tot just 2,16 enguany (al voltant del 25% de caiguda).

Situació similar es viu a altres tipus de prestacions, com ara les d’anàlisis (de 3,7 a 3, prop d’un -19%), radiologia (de 2,34 a 1,9, un -19%) o l’odontologia (de 2,114 a 1,46, prop d’un -31%). També hi ha reducció de la despesa abonada pel que fa a les consultes d’atenció primària, on es van pagar 3,122 milions, pels 3,9 d’un any enrere.

La disminució, més o menys forta, és generalitzada en tots els àmbits, amb l’excepció d’aquelles més vinculats a la lluita contra la Covid, com ara els centres especialitzats i de llarga estada, la despesa dels quals ha augmentat: de 2,9 a 3,2 milions. També, lògicament, en farmàcia, per la compra dels medicaments emprats contra la malaltia: de 6,14 a 6,36.

El coronavirus també ha tingut el seu impacte en la despesa que la CASS afronta a l’hora de pagar prestacions de baixa. Així, i com es recull en els comptes enviats per la parapública al Consell General, es va registrar un important increment del que es va abonar als usuaris per culpa d’aturs considerats com a accident de treball. Dels 4,9 milions pagats en el primer semestre del 2019 s’ha passat a 6,88. Cal recordar que les lleis òmnibus van preveure per a molts afectats per la Covid que els aïllaments per malaltia o per haver estat en contacte amb un afectat entrarien en aquesta tipologia. En canvi, es va produir una caiguda de l’abonat en baixes per malaltia comú: de 56,6 a 56,014 (-1,1%).

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending