La CASS ‘estalvia’ despesa sanitària per la pandèmia

L’import transferit als usuaris en concepte de reemborsament entre gener i setembre ha caigut un 5,6% en comparació al 2019 i gairebé arriba a nivells del 2017

Imatge de la façana de la CASS.
Imatge de la façana de la CASS. Toni Solanelles

La despesa en reemborsament que va efectuar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) l’any passat es va situar gairebé a nivells del 2017. És a dir, fins al setembre, és la més baixa dels darrers tres exercicis. El motiu? El fet que la pandèmia del coronavirus forcés durant bona part de l’any passat a interrompre bona part de l’activitat sanitària rutinària. La davallada va ser del 5,6% en comparació als diners que es van haver d’abonar en el mateix període del 2019.

Així queda reflectit en un dels annexos de la liquidació pressupostària del tercer trimestre de la parapública, document enviat al Consell General i al qual ha tingut accés Altaveu. Entre gener i setembre, segons les dades recollides, la CASS va abonar als seus assegurats un total de 68,8 milions d’euros en prestacions de reemborsament. La xifra queda molt per sota de la dels mateixos nou mesos del 2019, quan va ascendir a 72,88 milions, però també per sobre dels 69,8 del 2018. Cal remuntar-se al 2017 per trobar una despesa inferior.

La davallada dels pagaments pels actes dels auxiliars mèdics, com ara fisioterapeutes o logopedes, i dels dentites va ser del 18% i del 16,9% respectivament

L’explicació està clara. En primer lloc, cal tenir present que, durant els mesos de confinament (entre març i juny) molts actes mèdics van quedar suspesos o ajornats, tant al mateix hospital com a altres actors del sistema sanitari. Amb el pas dels mesos, certa part s’ha pogut recuperar, però no pas tota com evidencien les dades.

Un exemple són els reemborsaments per actes d’auxiliars mèdics, com ara fisioterapeutes o logopedes. Durant els nou primers mesos del 2019 van suposar per a la CASS una despesa de 4,18 milions. En canvi, l’any passat, fins al setembre, tot just s’havia hagut de pagar 3,42. És a dir, la davallada va ser superior al 18%.

Similar efecte es va viure pel que fa als actes dels dentistes. Entre gener i setembre del 2019 la CASS va pagar més de 3 milions i, en canvi, al llarg dels primers tres trimestres del 2020, no va arribar als 2,5. Un 16,9% menys.

També es va estalviar en altres capítols de despesa. Per exemple, en radiologia (de 4,23 a 3,66 milions, un 11,4% menys) o en proves d’anàlisi, amb un descens del 10,4% -va passar de 5,35 milions a 4,7.

L’excepció a aquesta tònica gairebé general de disminució de la despesa es troba, lògicament, en aquells àmbits més vinculats amb la lluita contra el coronavirus. Així, els costos de l’hospitalització, sigui a planta sigui a cures intensives, de molts pacients amb Covid-19 van compensar en bona part l’ajornament o anul·lació d’altres activitats que es fan al centre sanitari. Per a la CASS, el global de prestacions reemborsades va ser molt similar: 23,112 milions el 2019 pels 23,2 del 2020.

En canvi, més fort va ser l’increment de la despesa en farmàcia, arrossegada pel pagament dels medicaments destinats a combatre el coronavirus. Durant els nou primers mesos del 2019 es van abonar 9,048 milions d’euros en prestacions i, en canvi, la xifra va pujar l’any passat fins a 9,44. Això suposa un 4,3% més.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending