La CASS dona cobertura a l’hospitalització a domicili

Es tracta d'un model d'atenció substitutiu a l'ingrés convencional i que per accedir-hi es precisa la valoració i indicació per part del SAAS

Un detall de la façana principal de la CASS.
Un detall de la façana principal de la CASS. Toni Solanelles

El consell d’administració de la CASS ha aprovat aquest dimarts la prestació d'hospitalització a domicili. Es tracta d'un model d'atenció substitutiu a l'hospitalització convencional i que per accedir-hi es precisa la valoració i indicació per part de la Unitat d' Hospitalització a Domicili del SAAS.

Aquesta prestació està destinada a pacients amb patologies greus, agudes o cròniques, evolutives o inestables que requereixen d’una atenció especialitzada i coordinada pròpia de l’atenció hospitalària i que es pot proveir a domicili si es donen les condicions adients. L'aprovació per part de la CASS es fa a proposta del SAAS i després d'un treball conjunt amb el ministeri de Salut per procedir a la tarificació del nou servei.

Així, s'han hagut de crear les lletres clau i les condicions de prestació de l’hospitalització a domicili. La funció principal se centra a evitar l’ingrés o reduir l’estada dels pacients al centre hospitalari. Representa un avantatge per als pacients, que poden gaudir de les comoditats del seu domicili sense renunciar, per això, a una atenció mèdica especialitzada. Els pacients més habituals són els que tenen infeccions agudes i cròniques i necessiten fer tractament antibiòtic endovenós domiciliari, els que presenten aguditzacions de malalties cròniques (principalment malaltia pulmonar crònica i insuficiència cardíaca), amb insuficiència respiratòria crònica i ventilació mecànica domiciliària, i malalts amb nutrició enteral, és a dir, amb l’alimentació per tub, i parenteral, per via intravenosa, domiciliària.

El consell d'administració ha rebut, per altra banda, els resultats de l’auditoria, a través d'una empresa externa, dels seus sistemes d’informació. Es ressalta l’alt grau de robustesa de la seguretat de la CASS, i fent algunes recomanacions per millorar encara més aquest aspecte. Finalment, s'ha aprovat la licitació d’un concurs públic internacional per la contractació d’un estudi actuarial del sistema de pensions andorrà.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending