El comitè de bioètica reclama que se’l doti d’un “pressupost adient”

L’organisme urgeix també el Govern i el Consell General a signar el Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina

El logotip del CNBA.
El logotip del CNBA. ARXIU

El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra (CNBA) reclama poder disposar “d’un pressupost adient” per poder dur a terme “la seva missió”. Així figura en l’informe que serveix per fer memòria de les activitats desenvolupades durant el 2020. De fet, algunes de les necessitats que demanden dotació pressupostària tenen a veure amb les necessitats que ha evidenciat l’esclat de la pandèmia.

Segons es recull en l’esmentada memòria, “el pressupost hauria de permetre la participació d’algun conferenciant extern anualment, l’assistència a congressos per part d’algun membre del CNBA i la publicitat d’algun dels documents emesos. Així mateix cal pressupost per poder fer reunions telemàtiques a través d’una plataforma informàtica”.

bioetica

Relacionat

Bioètica en temps de pandèmia

L’organisme, en el marc de l’enumeració de les activitats o iniciatives que exposa que pretén dur a terme durant el 2021, hi cita, també, el fet de “comunicar al Govern i al Consell General la necessitat urgent de la signatura del Conveni per a la protecció dels drets humans i la dignitat de l’ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina”.

Aquesta petició, que recorda la memòria que “s’està fent des del 2014”, inclouria la necessitat de rubricar de forma definitiva el Conveni Europeu sobre drets humans i biomedicina (Oviedo, 04/04/1997), el Protocol addicional al Conveni relatiu a la prohibició de la clonació dels éssers humans (París, 12/01/1998) i el Protocol addicional relatiu a la investigació en éssers humans (Estrasburg, 07/05/2005).

Comentaris (1)

Trending