Quins clients de BPA perdran els seus diners

Comentaris

És l’hora de posar sobre la taula els imports que perdrà cada classe de clients de BPA segons com actuïn les nostres autoritats a l’hora de crear Vall Banc. Abans d’exposar aquests imports, tornem a recordar el fet que l’eina de resolució anomenada entitat pont (Vall Banc) requereix que les nostres autoritats estimin unes pèrdues (fictícies) sobre els actius de BPA abans de passar-los a l’entitat pont per penalitzar a accionistes i clients tenint en compte les pèrdues teòriques que tindrien en un escenari de liquidació. Origen: Quins clients de BPA perdran els seus diners

Comentaris

Trending