Qui no segueixi el model del metge referent 'només' tindrà una cobertura del 60% de la CASS

El Govern té previst aprovar aquest dimecres el nou model sanitari integrat conjuntament amb el nou copagament ja avalat per la Seguretat Social després de vèncer les reticències del ministre de Salut

-
-

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ‘només’ abonarà el 60% dels costos sanitaris derivats dels actes mèdics a aquells usuaris que decideixin no seguir la ruta fixada per un metge referent, que és la clau de volta del sistema integrat que es vol impulsar amb la tan promesa i tan dilatada reforma sanitària. Això sí, en el moment que es diagnostiqui alguna patologia, encara que no s’hagi seguit el canal integrat inicialment, es tornarà a entrar en el circuit que permetrà, com fins ara, veure coberta el 75% de la despesa. La diferència entre el 60 i el 75% és la penalització per no acollir-se al que es pretén que sigui el nou format d’atenció sanitària.

El consell de ministres té previst, almenys inicialment, aprovar aquest dimecres tant el reglament que articula el sistema sanitari integrat, és a dir, que estableix el circuit liderat pel metge referent (o de capçalera) i, alhora, també hauria de donar llum verd al projecte de llei de modificació de la llei de la CASS pel qual es fixa un nou pagament sanitari. Qui vulgui continuar anant directament al metge especialista sense passar pel filtre inicial que serà el referent o primari tindrà una penalització en la cobertura del cost de la visita i els actes derivats de la mateixa. Això sí, aquell que, per posar un exemple, vagi directament a un dermatòleg per una taca a la pell sense passar pel metge referent, només percebrà de la CASS, si s’aprova el text inicialment dissenyat, el 60% del cost de la visita. Però si d’aquella visita en resulta que el pacient en qüestió és diagnosticat d’un càncer de pell, doncs tornarà a entrar al circuit ordinari.

El Govern planteja, d’entrada, que es cobreixi l’esmentat 60% de la despesa en lloc del 75% -el percentatge estàndard actual- que s’abonarà a qui segueixi la ruta que es pretén establir com a model però la idea és que aquell 60% es vagi reduint en anys posteriors i que, si funciona com es preveu, el sistema integrat sigui realment el de referència. El consell d’administració de la CASS ja va informar sobre el projecte de llei de copagament la setmana passada tal i com han recordat fonts de la parapública. De fet, tant les mateixes fonts com d’altres de properes al ministeri de Salut han indicat que fa molts mesos que s’està preparat per la posada en marxa del metge referent.

Encara que no se segueixi el nou model que es pretén implementar, en el moment que es diagnostiqui alguna patologia es tornaria a entrar al ‘circuit ordinari’

En aquest sentit, les fonts han remarcat que finalment ha estat el cap de Govern, Toni Martí, qui ha hagut d’agafar el toro per les banyes vista la paràlisi que estava suposant la no-intervenció del ministre de Salut, Carles Álvarez, que feia propi d’un any que estaria marejant el projecte del sistema integrat, entre altres coses, per la pressió que estaria rebent d’una part del col·lectiu mèdic, que entén que no el beneficia el nou model integrat. Álvarez, segons les fonts, s’ha mostrat molt poc procliu a establir el sistema integrat. Pretenia mantenir dues rutes diferents. La de tota la vida i la del metge referent que es vol implementar. Sense penalitzacions. Només amb uns ‘bonus’ per a qui s’acollís al nou model com podia ser, per exemple, el tercer pagador. 

Malgrat que aquest dimecres s’aprovin el reglament i el projecte de llei, la tramitació parlamentària d’aquest darrer encara pot retardar la posada en marxa real del sistema uns quants mesos. I això sembre que no es produeixi la dissolució de la cambra abans de l’aprovació del text, amb la qual cosa aniria directament al calaix. I ara mateix no es pot afirmar amb cap mena de rotunditat si el projecte de llei tirarà endavant o no ho farà.

Una de les qüestions que preveu el nou model sanitari integrat que es pretén aplicar és que sempre que es pugui i que hi hagi els professionals sanitaris degudament establerts a Andorra, el metge referent haurà de prescriure i enviar els usuaris, els pacients, a facultatius del Principat. És a dir, no es podrà enviar a un especialista de Barcelona o Tolosa si aquella especialitat està degudament al país. No obstant això, la nova normativa que s’hauria d’aprovar pel consell de ministres preveu una addenda per la qual aquesta obligació de triar metge local sempre que sigui viable quedi dispensada durant un any a partir de l’entrada en vigor de la norma. O sia, de l’inici d’aplicació del model.

Etiquetes

Comentaris

Trending