Quatre setmanes més de descans per les mares de la transició i dues setmanes per als pares

La CASS acorda ampliar el termini d’aquells progenitors que ja estaven de baixa quan va entrar en vigor el nou Codi de relacions laborals, que amplia de quatre a cinc al temps d’atur

-
-
Les persones que es troben a data d’avui en baixa de maternitat o paternitat podran prorrogar aquest descans 4 setmanes en el primer cas i 2 setmanes en el segon. Aquelles altres persones que ja s’han reincorporat a la feina però que van estar de baixa fins més enllà de l’1 de febrer podran decidir si volen o no disposar del temps addicional. Sempre, és clar, cal que les persones en qüestió estiguin afiliades a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) en règim d’assalariats.

El consell d’administració de la CASS ha realitzat aquest divendres una reunió extraordinària amb caràcter d’urgència per respondre a la demanda dels pares i mares en situació de descans per maternitat o paternitat en data 1 de febrer, moment d’entrada en vigor de la nova llei de relacions laborals que marca l’allargament del temps de descans, passant de quatre a cinc mesos. El grup de peticionaris, conegut com a ‘Mares de la transició’, denunciaven el buit legal i el desemparament en què, en certa manera, es trobaven per no haver-se previst la seva situació

La parapública, en el marc de les seves competències, ha decidit que les persones que es troben a data d’avui en baixa de maternitat o paternitat, podran prorrogar aquest descans 4 setmanes en el primer cas i 2 setmanes en el segon. De la seva banda, les persones que es trobaven en descans per maternitat o paternitat entre l’1 de febrer i el 22 de febrer del 2019 i s’han reincorporat als seus llocs de treball, rebran els propers dies una comunicació de la CASS on se’ls demanarà si volen gaudir de les setmanes de descans addicionals, i se’ls informarà del procés per fer-ho efectiu. 

Com ja s’ha dit, aquestes dues mesures s’aplicaran per les persones emmarcades en el règim d’assalariats. Els treballadors per compte propi gaudiran dels mateixos drets a partir del 17 de setembre del 2019, que és quan entrarà en vigor la llei 9/2019 que modifica la llei 17/2008 de la seguretat social en els articles referents als treballadors per compte propi. Aquestes noves mesures respecte a la situació de descans per maternitat o paternitat s’han determinat un cop valorats els informes jurídics corresponents i amb la finalitat d’afavorir la conciliació de la vida familiar i professional dels pares i mares per tal de tenir una millor cura del seu infant i així preservar els seus drets. 

Etiquetes

Comentaris

Trending