Qualsevol immoble que es vulgui vendre a partir d’ara haurà de disposar d’una certificació energètica

En el cas dels béns immobiliaris de lloguer, la mesura, que permetrà als adquirents o arrendataris saber el cost en energia que hauran d’afrontar, no serà obligatòria fins al 2023

-
-
Qualsevol immoble que es vulgui vendre a partir d’ara haurà de disposar de manera obligatòria d’un certificat energètic, una mena de ‘passaport’ que permetrà saber a l’adquirent quin cost en energia pot haver d’afrontar i que suposa, de manera encoberta, d’un nou impost sobre l’edificació. Fins ara, una mesura equivalent a l’ara aprovada era de caràcter no obligatori. En el cas dels habitatges de lloguer, l’obligació s’imposarà a partir del 2023. Per obtenir l’etiqueta acreditativa derivada del reglament que s’acaba d’aprovar caldrà abonar un mínim de 240 euros.

Tot plegat deriva de l’aprovació, aquest dimecres, del Reglament de la qualificació de l’eficiència energètica en l’edificació. El text normatiu, que es desprèn directament de la Llei d’impuls i transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), té la voluntat de fixar un model normalitzat de qualificació energètic dels edificis i habitatges únics per tal de millorar la transparència, la informació de cara a l’usuari així com també l’eficiència energètica del mercat immobiliari. 

El reglament estableix que la qualificació relativa a l’eficiència energètica en l’edificació és de caràcter obligatori en tota transmissió onerosa de domini de béns immobles i també en aquells habitatges de lloguer. Aquest nou text permet que l’usuari pugui conèixer el consum energètic en energia final de l’habitatge i els costos energètics als quals haurà de fer front segons la qualificació de l’habitatge que anirà de la A (més eficient) a la G (menys eficient). 

El text estableix l’obligatorietat de la qualificació de l’eficiència energètica per a la compra-venda d’habitatges a partir de l’1 de gener del 2020 i en habitatge de lloguer a partir de l’1 de gener del 2023. La informació haurà de ser comunicada pels transmitents als adquirents i pels arrendadors als arrendataris. El reglament estableix dues vies per obtenir la qualificació energètica: la certificació i l’etiqueta. El primer cas s’usarà per a la qualificació de tot un edifici en el seu conjunt o les seves unitats mitjançant el càlcul previst pel reglament i el segon permetrà, d’acord amb les dades de consum, a un habitatge únic obtenir una qualificació més simplificada. 

Amb la voluntat de facilitar l’obtenció de l’etiqueta energètica, el reglament fixa un preu màxim de 240 euros per a l’elaboració i el registre de les etiquetes energètiques en les unitats amb una superfície inferior o igual a 80m2. Per a unitats de major superfície s’estableix un import màxim de 3 €/m2. Seran els tècnics competents en la matèria els encarregats de passar el certificat. L’aprovació del nou text deroga el Reglament de la certificació de l’eficiència energètica del 2012 que ja preveia la certificació energètica per al conjunt de l’edifici, però era una mesura de caràcter no obligatori.

Documents

Comentaris (10)

Trending