Pràcticament la meitat dels assalariats del país cobren menys de 1.500 euros

Comentaris

Pràcticament la meitat dels assalariats del país cobren menys de 1.500 euros
Pràcticament la meitat dels assalariats del país cobren menys de 1.500 euros
  • En els trams de sou més baixos és on s’hi situen més dones, segons les dades de la CASS que evidencien que la discriminació salarial, d’una forma o altra, persisteix
Gairebé la meitat dels assalariats a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) cobren menys de 1.500 euros el mes. Així ho posen de relleu les dades de la parapública, que també evidencien que en les franges salarials més baixes estan ‘dominades’ per dones mentre que a partir del llindar dels 1.500 euros, són els homes els qui tenen un pes més rellevant, amb la qual cosa es fa palès que hi continua havent una clara discriminació salarial en el teixit econòmic del país. Probablement perquè s’atorguen a les dones feines aparentment menys qualificades. Les dades s’inclouen en el marc d’una resposta parlamentària a una pregunta feta per la consellera general independent Sílvia Bonet, que fa unes quantes setmanes es va interessar pels salaris que es cotitzen a la CASS per poder seguir l’evolució dels mateixos i fer una comparativa amb les dades que ella mateixa havia sol·licitat dos anys abans. La Seguretat Social ha facilitat uns quadres en què desglossa els salaris per mesos i franges. Els mesos facilitats van del novembre del 2015 al d’agost del 2017. Són justament les dades referides a aquest darrer mes les que han servit per fer les conclusions apuntades. Els talls salarials que es fan -sou brut base sense tenir en compte pagues extraordinàries ni altres retribucions complementàries- s’inicia a un salari per sota del mínim. És a dir, inferior a 991,47 euros. El següent tram arriba fins als 1.200. Després segueix de 1.200 a 1.500; de 1.500 a 2.000; de 2.000 a 2.500; de 2.500 euros a 3.000; i més de 3.000 euros. Són els salaris més alts els que estan ‘controlats’ per homes. Així, hi ha pràcticament el doble d’homes (2.363) que dones (1.238) que cobren més de 3.000 euros. En qualsevol cas, i de forma global, el mes d’agost hi havia 17.119 persones que cobraven menys de 1.500 euros. Això és un 46% dels assalariats totals, que el vuitè mes d’aquest any van arribar a 36.684. Hi ha 9.600 dones que cobren menys de 1.500 euros per 7.519 homes que es troben en la mateixa situació. De fet, fins als 1.500 euros, en qualsevol tram dels esmentats abans sempre s’hi troben més dones que homes. En canvi, a partir dels 1.500 euros les coses canvien. Hi ha 19.565 assalariats que cobren, de salari base, més dels esmentats 1.500 euros. En aquest tram ampli s’hi situen molts més homes (11.030, per tant el 56 d’aquestes prop de vint mil persones) que dones (8.535, un 44 de les persones que hi ha en l’esmentat tram salarial).

Comentaris

Trending