Concòrdia dubta que Patrimoni Cultural tingui els mitjans i els recursos necessaris

El primer partit de l’oposició parlamentària s’interessa de nou pels entorns de protecció i fa al Govern una àmplia bateria de preguntes arran de la documentació rebuda en relació amb una demanda d’informació

Jordi Casadevall, amb Pol Bartolomé, a l'hemicicle parlamentari.
Jordi Casadevall, amb Pol Bartolomé, a l'hemicicle parlamentari. concòrdia

Concòrdia dubta, veient el temps que ha passat des que s’haurien d’haver promogut els entorns de protecció de tots els monuments del país, que el departament de Patrimoni Cultural tingui els mitjans i els recursos necessaris per poder procedir a executar la feina amb un calendari precís i determinat. O almenys això transcendeix, entre altres coses, d’una bateria de preguntes feta pel primer partit de l’oposició parlamentària.

El conseller general del grup parlamentari de Concòrdia Jordi Casadevall,ha entrat a Sindicatura una pregunta amb resposta escrita al Govern relativa als entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural. En una llarga exposició de motius, Casadevall explica que la bateria de preguntes que es formulen venen motivades arran de la informació rebuda per part de Govern, despresa de la demanda feta pel grup el passat 13 de juny.

Amb tota la informació obtinguda, i amb la consideració que els entorns de protecció delimitats dels Béns Immobles d’Interès Cultural i la seva inclusió en els respectius plans d’ordenació i urbanisme parroquials són una protecció imprescindible del patrimoni cultural, el conseller general entra una bateria de cinc preguntes.

En primer lloc, Casadevall demana si hi ha hagut algun element determinant que hagi succeït entre el moment que el Govern ha respost a la demanda d’informació i la publicació de l’edicte pel qual es publica la proposta d’entorn de protecció de l’església de Sant Serni de Nagol, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn, perquè aquesta s’hagi propiciat amb més celeritat.

Casadevall pregunta quins dels 14 Béns Immobles d’Interès Cultural que disposen d’un entorn de protecció delimitat han estat recollits en els respectius plans d’ordenació i urbanisme parroquials tal com estableix la legislació vigent

La segona pregunta pretén conèixer la data en què el Govern procedirà a la publicació de l’edicte pel qual es publica la proposta d’entorn de protecció de l’església de Sant Miquel d’Engolasters, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre el monument i el seu entorn.

A més, Casadevall pregunta quins dels 14 Béns Immobles d’Interès Cultural que disposen d’un entorn de protecció delimitat han estat recollits en els respectius plans d’ordenació i urbanisme parroquials tal com estableix la legislació vigent.

En una quarta pregunta, i veient que la disposició final primera de la Llei 9/2003 del 12 de juny del patrimoni cultural d’Andorra estableix que el període transitori no pot excedir el termini màxim de dos anys a comptar de la data d’entrada en vigor de la Llei, i que aquest termini s’ha exhaurit amb escreix, el conseller general demana al Govern si el departament de Patrimoni Cultural disposa dels mitjans humans, materials i econòmics suficients per poder aprovar els entorns de protecció delimitats dels Béns Immobles d’Interès Cultural pendents partint d’un calendari precís i amb les màximes garanties.

Finalment, Casadevall vol conèixer, vistes les dificultats per poder delimitar els entorns de protecció de tots els Béns Immobles d’Interès Cultural, quin és el parer del Departament de Patrimoni Cultural sobre l’eficàcia de l’entorn de protecció cautelar de 20 metres establert per la Llei 15/2014 del 24 de juliol, de modificació de la llei 9/2003, del 12 de juny, del patrimoni cultural d’Andorra.

Comentaris (1)

Trending