L’assegurança per establiments d’armes i particulars amb permisos serà de 240.000 euros

El cos de policia haurà de fer una inspecció anual mínima per certificar que es compleix amb la normativa

Interior d'una armeria al país.
Interior d'una armeria al país.

El nou reglament d'armes publicat avui en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) posa èmfasi en la seguretat de les instal·lacions i els requisits que han de disposar, com l'assegurança amb responsabilitat civil de 240.000 euros. A més, també s'estipulen els diferents permisos d'armes i els requeriments necessaris per demanar-lo. A més, també posa en relleu el paper que tindrà el registre integrat pel que fa al control de les transaccions i l'estoc.

Tots els locals relacionats amb la fabricació, la reparació, la comercialització i la intermediació d’armes, així com els camps i galeries de tir i particulars que disposin d’un permís d’armes, hauran de tenir vigent una pòlissa d’assegurances que cobreixi les responsabilitats civils per un import mínim de 240.000 euros. Així ho estableix el nou reglament d’armes que va presentar aquest dimarts el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i que avui ha sortit publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

En aquest sentit, també s’especifica que el Cos de Policia tindrà l’obligació de fer una inspecció mínima a l'any per tal de verificar que compleixen amb la nova normativa i, especialment, les mesures de seguretat per evitar qualsevol incident. En cas que hi hagi una oposició a la inspecció, el director del Cos de Policia pot acordar la confiscació de totes o de part de les armes i de la munició posseïdes per la persona mencionada.

Rossell i León en la roda de premsa de presentació del nou reglament d'armes.

Relacionat

Més control i traçabilitat a les armes amb el nou reglament

Precisament es fa èmfasi en com s’han de conservar o emmagatzemar les armes. En aquest cas, existeixen diferències entre particulars i armeries. Pel que fa als primers, aquells que estiguin autoritzats a tenir més de tres i menys de disset armes de foc curtes, de defensa i de tir competitiu, i la corresponent munició, les dues coses han de guardar-se en una caixa forta encastada a l’immoble o en una caixa forta d’un pes superior a dos-cents quilograms. D’altra banda, en aquells domicilis amb autorització de 17 o més caldrà que hi hagi mesures les mateixes normes de seguretat contra els furts i robatoris que les armeries.

En aquest cas per les empreses de venda d’armes, han de disposar d’una protecció en totes les obertures mitjançant barrots sòlids o vidres de seguretat, i de l’entrada principal i la vitrina exterior mitjançant una persiana o reixa metàl·lica. A més, s’han d’habilitar, com a mínim, dues cambres o caixes fortes, una principal i una secundària, la primera d’elles amb obertura retardada. Aquestes han d’estar encastades sòlidament a l’immoble o han de tenir un pes superior als quatre-cents quilograms. Finalment, totes les sales d’exposicions i emmagatzematge de les armes han d’estar protegits per sistemes d’alarma electrònica.

En els registre integral quedarà reflexat tots els moviments que s'efectuïn amb les armes, munició i complements

Una adaptació del text legislatiu a la normativa internacional i pel qual es disposarà d’un termini d’un any per adaptar-se des de l’entrada en vigor del reglament. Evidentment, qualsevol incidència en aquest àmbit, com la sostracció o pèrdua, s’ha de notificar de forma immediata a les autoritats competents.

Una seguretat que, com va reiterar en nombroses ocasions ahir Rossell, amb la creació del Registre Integrat d'Armes del Principat d'Andorra (RIAPA). En ell quedaran registrades totes les transaccions -vendes, compres, importacions, exportacions- que es facin amb armes, municions i els seus complements, siguin en establiments o entre particulars.

A més el nou reglament també estipula els diferents permisos d’armes, que diferencia els del cos de policia, els dels esportistes de tir i per persones individuals, dirigits a la pràctica de la caça. Així, com les diferents proves de capacitació i documentació que s’han de presentar per obtenir-lo i especifica les causes per les quals pot ser denegat el permís.

Etiquetes

Comentaris

Trending