La gran reforma de les pensions haurà d’esperar però els canvis més urgents podrien accelerar-se

El Consell General crea una comissió legislativa especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les prestacions de jubilació amb vocació que acabi esdevenint permanent

Seu de la CASS.
Seu de la CASS. Toni Solanelles

L’acord adoptat el maig en relació a l’anàlisi de la sostenibilitat de les pensions i l’estabilitat de la Caixa Andorrana de la Seguretat (CASS) establia que no més tard de l’1 de desembre s’hauria d’adoptar un pla d’actuacions concretes d’ordre normatiu per poder garantir el futur de les prestacions de jubilació. Aquest pla no hi serà. De fet, difícilment durant el que queda de legislatura es farà cap reforma de calat sobre la matèria. Una altra cosa és que si hi ha consens al Consell General per fer canvis urgents, aquests es puguin accelerar.

Tot plegat caldrà veure com evoluciona l’ara creada comissió legislativa especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions. Els presidents dels cinc grups parlamentaris -Carles Enseñat, Pere López, Ferran Costa, Josep Pintat i Carles Naudi- han acordat substituir la taula de treball que havia d’arribar a un pacte d’Estat arran dels treballs fets per la comissió d’estudi per un altre mecanisme que es posa en marxa amb vocació de continuïtat. De permanència.

“Els consellers generals que vam formar part de la comissió d’estudi entenem que seria un error intentar condensar en un termini massa breu i sense poder comptar amb tota la documentació o informació necessària una reflexió vital pel futur de les pensions públiques”

En la proposta d’acord per la qual es crea dita comissió s’explica que “durant els treballs de la comissió d’estudi, i partint de l’experiència parlamentària internacional, els consellers generals que vam formar part de la comissió vam concloure que seria necessari la creació d’una comissió especial que fes seguiment de la CASS, així com dels reptes futurs per garantir la sostenibilitat de les pensions públiques”. Aquesta comissió, com s’ha dit, “s’hauria d’acabar creant a l’inici de cada legislatura i -si el Consell General ho creu escaient- acabar esdevenint una comissió permanent, com ho és en molts països del nostre entorn polític”.

La comissió especial neix amb la vocació de ser “el vehicle per formalitzar l’acord segon del pacte d’estat per a la sostenibilitat de les pensions que havia quedat, fins ara, sense un model definit per a la seva implementació i continuïtat”. Es deixa clar que el calendari marcat al maig, de tenir un pla d’actuació aquest desembre com a molt tard, no es complirà de cap de les maneres. I és que “els consellers generals que vam formar part de la comissió d’estudi entenem que seria un error intentar condensar en un termini massa breu i sense poder comptar amb tota la documentació o informació necessària una reflexió vital pel futur de les pensions públiques”.

UN COP CADA DOS MESOS MÍNIM

La nova comissió es reunirà com a mínim un cop cada dos mesos durant els períodes de sessions. Dites trobades no seran públiques. La comissió, una vegada constituïda formalment, començarà per deliberar sobre la informació continguda i derivada de la comissió d’estudi. I a partir de llavors, i “sense perjudici de la iniciativa legislativa pròpia dels grups parlamentaris”, “la comissió podrà elevar al ple -de forma permanent i en qualsevol moment de la seva durada- les conclusions i reflexions en relació a les modificacions del sistema públic de pensions, de tal forma que el Consell General s’hi pugui pronunciar i es faciliti d’aquesta manera l’eventual presa dels acords que siguin necessaris per a garantir la sostenibilitat del sistema”.

Per tant, en qualsevol moment es pot promoure algun canvi legislatiu que, d’entrada, es pretén puntual, que no vol dir que no pugui tenir transcendència. Però la gran reforma hauria de ser objecte, o aquesta és la pretensió, d’un gran consens. S’indica que es vol “assolir un ampli consens nacional sobre les mesures i els canvis en el model, si escau, que cal implementar en el sistema públic de les pensions de jubilació, essent la finalitat de la comissió la coordinació i anàlisis de les diferents propostes de reforma, esmena, modificació o millora de les lleis”.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending