Ordino preveu instal·lar dos-cents panells solars entre les cobertes de l’ACCO i el nou comú

La corporació posa en marxa un concurs per tal de poder incrementar la generació d’energia fotovoltaica en espais públics de la parròquia

Les tres cobertes del projecte ACCO.
Les tres cobertes del projecte ACCO.

El comú d’Ordino preveu incrementar de manera molt notable la generació d’energia fotovoltaica a la parròquia a través de la ubicació de panells solars en equipaments públics ordinencs, en concret en teulats del centre de congressos (ACO) i de la casa comuna nova. Entre els uns i els altres, la corporació preveu instal·lar pràcticament dos-cents panells. Ara el comú ha posat en marxa el concurs per al subministrament dels esmentats ginys.

En el cas de l’ACCO l’objectiu és instal·lar 149 panells solars a la part de les cobertes amb més irradiació anual (les orientades a sud) i connectar-los a la xarxa elèctrica principal de l’edifici per poder fer autoconsum i poder injectar a la xarxa de companyia l’excedent, el que es coneix amb el nom d’instal·lació híbrida. Els 149 panells es distribuiran en tres cobertes (dues a l’ACCO pròpiament dit i una tercera al teulat de les escoles) i es plantegen com tres instal·lacions independents que posteriorment es podran agrupar si es creu convenient i la direcció d’obra i la propietat ho creu adequat.

A la primera coberta hi ha projectats 72 panells que es connectaran en 4 ‘strings’ de 18 panells, a la segona coberta hi haurien d’anar 36 panells que es connectaran en 4 ‘strings’ de 18 panells i a la coberta tercera (escola) hi ha 41 panells que es connectaran en 2 ‘strings’ de 20 i 21 panells, respectivament.

Per protegir la part de continua, les ‘strings’ de cada coberta estaran connectades a uns quadres elèctrics de corrent contínua (CC), n’hi haurà un per coberta. Aquests quadres es connectaran als inversors trifàsics i des d’aquests ja sortiran les línies trifàsiques que estaran protegides per tres quadres elèctrics de corrent alternatiu (CA) i connectats a la capçalera del quadre elèctric general de l’edifici.

CASA NOVA

El projecte que es preveu a l’edifici Casa Nova té per objectiu instal·lar 48 panells solars a la part de la coberta amb més irradiació anual, que també és l’orientada a sud). Els 48 panells es connectaran en strings de 16 panells els quan aniran protegits per un quadre elèctric de CC, des del qual es connectarà a l’inversor trifàsic. Des d’aquest ja sortirà una línia trifàsica que estarà protegida per un quadre elèctrica de CA i connectat a la capçalera del quadre elèctric general de l’edifici.

fotovoltaic2
Situació de la casa comuna nova.

En tots dos casos caldrà realitzar les gestions i tràmits corresponents amb companyia elèctrica (Nord Andorrà) per obtenir el comptador de producció i l’adequació, si s’escau, de la part de l’escomesa existent. D’igual forma també caldrà realitzar els tràmits i gestions amb la resta d’administracions competents per legalitzar la instal·lació i poder-la deixar totalment en ordre de funcionament.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending