Els nous urbans hauran de passar un període de formació i un altre de prova

La majoria esmena la proposició de llei que actualitza la regulació del cos seguint la petició de Govern i també estableix una jornada màxima anyal de 1.800 hores de treball

Dos urbans patrullant per l'avinguda Carlemany.
Dos urbans patrullant per l'avinguda Carlemany. T. S.

Els futurs agents de circulació hauran de passar dos estadis previs abans de tenir la plena consideració com a membres del cos. En primer lloc, un període de formació; en segon, un de prova. Així ho establirà la nova llei que regula el col·lectiu, ara a tràmit parlamentari. Ho farà si, com tot fa pensar, s’accepten les esmenes presentades en aquest sentit pels grups de la majoria.

En total, Demòcrates i Ciutadans Compromesos -deixant fora els independents per si cal fer transaccions durant el treball del text en comissió- han elevat 18 propostes de modificació del text. Vàries d’elles segueixen el que, des de Govern, es va advertir a l’hora de valorar la proposició legislativa impulsada conjuntament pels set comuns.

En línies generals, es validava el text, però sí que es va alertar que “tenint en compte la consideració de cos especial dels agents de circulació, es proposa valorar que el primer nomenament sigui com a agents de circulació en període de formació; que, una vegada superada la capacitació corresponent, es nomenin els agents de circulació en període de prova, i, finalment, una volta superat el període de prova, tingui lloc el nomenament definitiu”.

Un moment de la sessió al Consell General.

Relacionat

Els grups accepten analitzar la llei dels urbans tot advertint que volen introduir millores

I això és el que, bàsicament, es vehicula a través de diverses esmenes. Així, es diferencia entre urbà en formació i en període de prova. En el primer cas, tindran aquesta consideració “fins que no hagin superat el curs bàsic de capacitació i la formació d’àmbit parroquial i les pràctiques”. D’aquesta forma, es limita les funcions que poden exercir mentre es trobin en aquesta situació.

Un cop superada aquesta primera fase, els urbans seran nomenats “agents en període de prova”. Aquest es manté en un termini mínim de tres mesos i màxim d’un any, segons decidirà cada comú. Aquesta figura passarà a formar part de l’escala bàsica dels diferents cossos, juntament amb els agents i els agents de primera. També s’especifica que els respectius nomenaments hauran de sortir publicats al Butlletí Oficial del Principat (BOPA).

Amb una altra esmena, es preveu establir quina ha de ser la jornada legal ordinària dels membres del cos. Així, s’apunta que “tenint en compte les especificitats requerides per a la prestació dels serveis públics”, aquesta queda comptabilitzada en un “còmput anual” i es fixa en “un màxim de 1.800 hores anyals de treball efectiu”.

Comentaris (10)

Trending