De Naturlandia a Naturland

Un logotip de color verd fosc i en forma de N amb dues línies que representen les dues cotes del centre i un arbre evocant el bosc de la Rabassa serà la nova imatge de l’ecoparc lauredià, que durant el 2020 va perdre 2,2 milions d’euros

Comentaris

Josep Majoral (centre) amb Maria Àngels Marfany, Mireia Codina i Cerni Cairat abans de la junta general.
Josep Majoral (centre) amb Maria Àngels Marfany, Mireia Codina i Cerni Cairat abans de la junta general. BRU NOYA

Naturlandia perd dues lletres. L’ecoparc lauredià es passarà a dir Naturland. És la nova marca del centre de natura de Sant Julià. Un logotip de color verd fosc i fugint de tons artificials en forma de lletra N amb dues línies que representen les dues cotes del centre d’activitat  i un arbre que evoca el bosc de la Rabassa serà la nova imatge, que s’ha presentat aquest vespre en el marc de l’assemblea d’accionistes.

La junta, en la qual el comú lauredià ostenta el 86% de les participacions, ha avalat un nou dèficit de 2,2 milions d’euros l’any passat. El 2020 Naturlandia va experimentar un descens del 48% dels visitants (83.861)  a causa de la pandèmia, un 35% menys de vendes i un 33% menys d'ingressos en referència a l'exercici anterior. Entre les dades favorables, destaca l'augment del 23,75% mitjà del consum per visitant que ha passat dels 22,50 euros de l'any 2019 als 27,86 del 2020. Les despeses d'explotació han disminuït en un 6,36% (294.218 euros)

S'ha aprovat també un pla de negoci que té com objectiu conèixer la capacitat de l'empresa per obtenir ingressos futurs i generar els fluxos d'efectiu necessaris per fer front a totes les seves obligacions. També es vol plantejar un pla de reestructuració de deutes amb entitats bancàries i amb l'accionista majoritari i aquells canvis necessaris per reconduir la seva situació patrimonial. L'entitat segueix amb una tendència de disminució de despeses, deguda principalment a una política en la reestructuració dels costos fixos i variables.

Camprabassa va formalitzar el passat 23 de febrer, una línia de crèdit per un import de 310.000 euros

En aquest sentit i com es destaca a l'auditoria, Camprabassa va formalitzar el passat 23 de febrer, una línia de crèdit amb l'entitat bancària Crèdit Andorrà en forma de descobert o excedit de disponible per un import de 310.000 euros. Segons la previsió de l'empresa, aquest mes de juny començarà la recuperació després de la pandèmia amb l'aixecament de les restriccions de mobilitat, cosa que permetrà estabilitzar la disminució d'ingressos.

Durant l'acte s'ha subratllat que s'estan adoptant aquelles mesures necessàries per reduir les despeses i racionalitzar les inversions, tot això amb l'objectiu que la disminució d'ingressos sigui equivalent a la de les despeses i noves inversions de l'exercici en curs, el 2021. Els auditors destaquen el compromís de suport financer i econòmic continuat de l'accionista principal -el comú- que es compromet a emprendre totes aquelles accions per tal de garantir la continuïtat del negoci i en concret: que la societat pugui satisfer les seves obligacions a tercers i empleats, i si el patrimoni net es veiés reduït per sota del 50% del capital social, en el cas que l'empresa es trobi en causa de dissolució, el comú es compromet a fer front als deutes.

El salari del director general, Xabier Ajona, es va reduir en un 20% durant la pandèmia

Durant la pandèmia com es recull a la memòria econòmica entregada als accionistes, el salari del director general, Xabier Ajona, es va reduir en un 20% amb un sou anual brut de 120.000 euros. L'any passat no es van pagar dietes i desplaçaments als membres del consell d'administració com va passar el 2019 per un total de 8.104 euros. S'explica també que existeixen diverses demandes contra l'empresa per accidents, algunes de les quals són de quantia indeterminada atès que resta pendent la pràctica de determinats informes, que es troben en període de pràctica de proves o en tràmits a la Batllia. Camprabassa considera que té possibilitats significatives de guanyar les demandes i que a més estan cobertes per les companyies asseguradores i els administradors estimen que de les esmentades demandes no se'n derivaran pèrdues ni futures obligacions. Per això, en l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre del 2020, no ha efectuat cap provisió per aquests conceptes.

 

Comentaris (17)

Trending