La corrosió que afecta la passarel·la d’accés a la Casa Pairal d’Ordino obliga a canviar-la

Ara mateix, l’estat que presenta l’estructura metàl·lica comporta risc per als usuaris de l’equipament social de la parròquia

Accés a la Casa Pairal on es veu parcialment la passarel·la que s'haurà de substituir.
Accés a la Casa Pairal on es veu parcialment la passarel·la que s'haurà de substituir. ARXIU

L’alt grau de corrosió que presenta l’estructura metàl·lica sobre la que es basteix la passarel·la d’accés a la Casa Pairal d’Ordino obliga el comú a canviar-la. I és que ara mateix, l’estat que presenta la instal·lació és tan precari que hi ha fins i tot risc per als usuaris de l’equipament social de la parròquia.

L’estructura de la passarel·la actual està formada per dues bigues metàl·liques longitudinals i un tauler formar per xapa metàl·lica amb revestiment de fusta. L’estructura presenta un alt grau de corrosió, especialment  coincidint amb la vorada de la passarel·la que dóna a la Casa Pairal, on es produeixen filtracions d’aigua (de pluja i desgel de neu) i dels clorurs de la sal del desgel que puguin portar.

Davant aquesta situació, i degut a l’alt grau de corrosió, es descarta la possibilitat de la reparació in situ dels elements estructurals. Per tant, no hi ha una altra solució, segons els tècnics, que substituir l’actual estructura per una de nova i dur a terme una correcta impermeabilització de la mateixa per tal de garantir la vida útil de l’estructura.

x

pasarela (1) (1)
Principals punts de corrosió.

Per la substitució de la passarel·la es procedirà a la retirada dels materials de revestiment i acabats de la instal·lació actual. A continuació es realitzarà el desmuntatge dels elements estructurals i se sanejarà l’entorn de l’estructura i punts de recolzament existents afectats per la corrosió i per la presència de clorurs. Per últim, es procedirà al muntatge dels nous elements estructurals, impermeabilització, paviment i acabats.

Hores d’ara el comú d’Ordino està a l’espera d’ofertes en el concurs públic convocat per tal de procedir a l’adjudicació dels treballs. Una vegada s’hagi fet aquest pas i s’hagi signat el contracta corresponent, l’adjudicatari tindrà vuit mesos per realitzar la totalitat dels treballs encarregats.

Comentaris (2)

Trending