El comú d’Ordino va tancar el 2020 amb un dèficit de 623.000 euros

A grans trets, la consellera de Finances atorga la responsabilitat del desequilibri a l’aportació que es va fer al fons solidari de Govern per fer front a la pandèmia

Una vista del poble d'Ordino.
Una vista del poble d'Ordino. ARXIU

El comú d’Ordino va tancar el 2020 amb un dèficit de 623.000 euros. Tant les despeses com els ingressos van anar a l’alça i el desajustament principal, segons que ha explicat la consellera de Finances, Mar Coma, cal atribuir-lo a l’aportació que va fer la corporació, de 800.000 euros, al fons solidari de Govern per fer front a la pandèmia. La liquidació comptable ha estat aprovada amb el suport de la majoria demòcrata-liberal, l’abstenció socialdemòcrata de Movem Ordino i el vot contrari de X’Ordino.

En xifres globals, els ingressos obtinguts pel comú ordinenc l’any passat van quedar en 12,3 milions mentre que les despeses es van elevar fins als 12,9 milions. Entre les despeses, destaca la inversió de 2,6 milions al centre esportiu més l’aportació al fons solidari. Quant als ingressos, la responsable de la conselleria de Finances ha remarcat la caiguda d’ingressos per la pandèmia, tot i que hi va haver un creixement molt important en relació amb l’impost de construcció. L’endeutament, incloent-hi l’estat financer de les societats participades, se situa actualment per sobre dels 13 milions (11,6 només per al comú), que suposa un 115% del sostre d’endeutament, quan el límit és el 200%. En aquest sentit, tant majoria com oposició tenen certa tranquil·litat amb el marge que encara corre.

La liquidació pressupostària s’aprova amb el suport de la majoria demòcrata-liberal, l’abstenció de Movem Ordino i el vot negatiu de X’Ordino, crític amb les contractacions de personal

La representant de Movem Ordino, Sandra Tudó, que ha tornat a criticar les despeses fetes per Nadal i el fet que hi ha la contractació d’una empresa en concret que creu que s’hauria d’haver fet per concurs, ha reconegut que la pandèmia ha comportat dificultats, però no obstant ha considerat que hi ha moltes coses que s’haurien pogut fer d’una altra manera. “La despesa corrent és massa alta, i això va en detriment d’altres inversions”. La crítica a l’elevada despesa corrent entronca amb els laments d’Enric Dolsa sobre el que considera excessives contractacions. Dolsa, que ha votat en contra de la liquidació pressupostària essencialment per la partida destinada al CEO, considera que es contracten massa funcionaris.

El cònsol major, Josep Àngel Mortés, i la consellera de Finances han coincidit en afirmar que l’administració està ben dimensionada. “Es contracta el personal que es necessita”, ha deixat clar Mortés mentre que Coma ha recordat que en l’etapa que Dolsa va ser cònsol el comú va passar d’una desena de treballadors a prop de vuitanta o més. A més a més, la responsable política de les finances comunals, tot i admetre que hi ha aspectes que es podien haver millorat i lamentar el cop de la pandèmia a la recaptació, s’ha mostrat força contenta del resultat pressupostari.

L’increment del 10,93% en la despesa corrent -respecte al 2019- ha estat ocasionada principalment per l’aportació del comú al Govern per fer front de manera conjunta i responsable a la situació de pandèmia sanitària. La consellera Coma ha destacat la disminució en el capítol de béns corrents i serveis, ateses algunes mesures com el descompte del 50% en el pagament d’arrendaments de terrenys; el lloguer de maquinàries, instal·lacions i equipament per la suspensió d’actes i esdeveniments. S’observa, un any més, una disminució del 6,11% de la despesa financera respecte al 2019.

resum liquidacio ordino
Resum de la liquidació pressupostària.

Del capítol d’inversions, s’ha liquidat 3.493.079 euros de les inversions compromeses. A banda de la reforma de l’edifici del Centre Esportiu amb 2.160.734 euros, destaquen les inversions i millores destinades a la via pública com és el condicionament de les voravies del Coll d’Ordino amb 126.059 euros; la inversió en aparcaments horitzontals per un import de 187.580 euros; l’ampliació i el condicionament del Pont de Segudet amb 122.379 euros; el camí ral amb 29.328 euros; nous  contenidors de recollida selectiva 37.076 euros. També s’ha ressaltat la remodelació de la Casa de la Muntanya amb 270.932 euros i l’adquisició de diferents vehicles per valor de 207.136 euros. Pel que fa les aportacions a societats participades, finalment i a causa de la tresoreria de la que disposava la Mancomunitat de Serveis només s’ha hagut de destinar 250.000 euros dels 700.000 pressupostats inicialment.

Els ingressos corrents s’han incrementat en un 10,93 %. A l’increment d’impostos directes provinents de la construcció amb un augment de 233% (bàsicament producte de la construcció d’una urbanització de luxe, l’Ordino Mountain Resort, al Coll d’Ordino) es contraposa la davallada del 15% per l’impost sobre la radicació d’activitats comercials, a causa de les bonificacions aplicades per la pandèmia. Quant a impostos indirectes, s’incrementen en un 17,42%, per la recaptació de l’ITP. Una altra caiguda important, del 15,78% respecte el 2019, correspon a les taxes i altres ingressos que per la suspensió de serveis, per decret, entre altres, els del CEO, l’escola bressol i la ludoescola. Aquí es reflecteix també el retorn de quotes i compensacions als abonats dels diferents serveis.

Etiquetes

Comentaris

Trending