El comú exigeix a la propietat que “garanteixi les mesures de seguretat” al Balcó d’Ordino

La construcció de la promoció que ja ha causat despreniments i que fa témer els veïns de possibles problemes més greus en el futur disposa de l’autorització comunal i l’aval de Govern

Parcel·la on es fan els treballs.
Parcel·la on es fan els treballs.

La construcció de la promoció immobiliària que ja ha causat despreniments de terra i rocs i que fa témer els veïns de la urbanització del Balcó d’Ordino de possibles problemes més greus en el futur perquè consideren que no s’està fent una adequada fonamentació atès que el terreny és terraplenat disposa dels permisos comunals i l’aval del Govern. Tot i aixó, el comú d’Ordino assegura que “s'ha avisat la propietat i el tècnic encarregat a fi que garanteixin les mesures de seguretat i esmenin possibles deficiències”.

No obstant, no consta que els responsables comunals hagin detectats aquestes possibles deficiències. El veïnat, que ja ha lamentat també esquerdes a la via pública per les constants vibracions que generen les obres o el pas de camions per un carrer que també dóna accés a una altra parcel·la on s’hi està fent una altra promoció encara més luxosa, va veure com aquest mateix dimecres hi havia filtracions de formigó, que va aparèixer on no hauria.

El terreny s'està reomplint amb formigó i blocs rocosos.

Relacionat

La mancomunitat de la urbanització del Balcó d’Ordino estudia accions per aturar les obres

Els veïns fa dies que es queixen, i de fet estan estudiant la interposició d’una demanda d’atur d’obres, atès que consideren que el terreny en qüestió no és apte per dur-hi a terme el projecte que s’hi està fent. Consideren, sense ser tècnics, que caldria haver anat a buscar el terreny natural i no quedar-se en el terraplenat que hi ha. Però entenen que els promotors el que volen és tenir alçada per gaudir d’unes millors vistes.

Sia com vulgui, el comú d’Ordino ha explicat que “la parcel·la esmentada compta amb l'autorització del comú per la construcció d'un edifici plurifamiliar i amb l'informe favorable de Govern amb relació als treballs o activitats que modifiquin l'estat actual del terreny i, per tant, s'han seguit tots els passos administratius requerits per a la realització de la intervenció”. En el mateix sentit s’hi afegeix que "els tècnics pertinents han fet els estudis del projecte d'excavació i l'estabilització de la parcel·la”.  

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending