El comú d’Escaldes-Engordany mantindrà la recollida porta a porta als Vilars i Can Diumenge

També continuarà als carrers Hortalets de Ribot i Étang Salé i la corporació estudia ampliar el sistema a altres zones de la parròquia

EL CALENDARI SETMANAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS VILARS.
EL CALENDARI SETMANAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS ALS VILARS. ALTAVEU

El comú d'Escaldes-Engordany ha decidit mantenir, de manera permanent, la recollida de residus porta a porta a la zona dels Vilars i Can Diumenge, i als carrers Hortalets de Ribot i Étang Salé. Els bons resultats de la prova pilot han donat bons resultats tant en aspectes de neteja com de reciclatge.

Així, la mateixa prova evidencia que l’hàbit de reciclatge ha anat en augment i que han desaparegut els punts negres on s’acumulaven residus millorant la salubritat dels carrers. Una dada significativa és la referent a la recollida de residus de la bossa groga. La darrera caracterització de residus, que es va realitzar el passat 30 de juny, confirma les dades obtingudes en les dues efectuades anteriorment (febrer i abril).

Totes tres han conclòs que es recull uns 700 quilograms de residus en la bossa groga per setmana, dels quals el 87,5% són residus reciclables mentre que el 12,5% són impropis (contenien residus d’una altra fracció). Si ho comparem amb les xifres registrades just abans d’iniciar la prova pilot, en aquell moment es recollien 570 quilograms de residus en el contenidor groc cada 10 dies, dels quals el 74% eren reciclables mentre que la resta, el 26%, eren impropis.

Així doncs, amb la recollida porta a porta ha augmentat la quantitat de residus recollits en la fracció envasos alhora que també n’ha augmentat la seva qualitat, reduint de forma molt significativa els impropis.


Això porta a concloure que la prova pilot de recollida de residus ha superat amb escreix les expectatives. A més, les xifres són significativament bones si es comparen amb les que s’assoleixen amb el sistema de punts verds a la via pública en el conjunt del territori andorrà. Així doncs, a nivell nacional el 60,5% dels residus recollits en els contenidors grocs són aptes mentre que el 39,5% no.

Amb el porta a porta es recull un 27% més de residus aptes que amb el sistema adoptat fins ara. Per altra banda, per comprovar l’acceptació i els resultats de la recollida de residus porta a porta s’ha dut a terme una enquesta entre els veïns de la zona implicada. Els resultats conclouen que el 53,5% dels enquestats manifesten que tant el calendari com la freqüència de pas de la recollida de residus són molt apropiats i el 27,9% ho considera apropiat.

Finalment, el 65% de les persones enquestades assenyalen que a la zona dels Vilars i Can Diumenge, i als carrers Hortalets de Ribot i Étang Salé ha millorat quant a higiene mentre que la resta puntualitza que aquests indrets estan nets com sempre ho han estat. Tothom ha estat d’acord en afirmar que cap zona ha sofert un augment de la insalubritat.

El comú recorda que les persones que necessitin en casos puntuals dipositar el rebuig fora dels horaris de recollida d’aquesta fracció poden fer ús del mòdul d’emergència, una caseta on els ciutadans poden entrar amb una clau magnètica per a dipositar escombraries davant qualsevol imprevist. El fet és que només un 32,6% dels veïns l’han utilitzat almenys un cop durant aquests sis mesos de la prova pilot. El mòdul d’emergència continuarà oferint els seus serveis als veïns de la zona.

Davant dels resultats obtinguts, el comú escaldenc està estudiant implantar la recollida de residus porta a porta en altres zones de la parròquia.

Comentaris (10)

Trending