L’aplicació de la gestió de l’acompliment no convenç els treballadors del comú de Sant Julià

Mostren el seu descontentament perquè només cobraran la prima després d’una bona avaluació si l’endeutament de la corporació és inferior al 115%, cosa que ara no passa

Comentaris

Edifici del comú de Sant Julià de Lòria.
Edifici del comú de Sant Julià de Lòria. Altaveu

L'esborrany d'aplicació del nou model de funció pública i de gestió de l'acompliment no ha convençut els treballadors del comú de Sant Julià de Lòria en la presentació que s'ha fet des del departament de recursos humans aquest dimecres al migdia al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Els principals arguments de discrepància són la possibilitat de ser acomiadats per resultats negatius a les avaluacions. Si les superen amb bona nota només cobraran la prima si l'endeutament de la corporació és inferior al 115%, cosa que ara mateix no passa.

Escepticisme i un cert enuig entre els treballadors del comú lauredià que han assistit a la presentació del nou model de gestió de l'acompliment. La majoria creu que es vol aplicar de manera precipitada i a empentes i rodolons. Moltes de les seves preguntes han tingut respostes que no els han convençut i especialment el punt de no cobrar les primes després d'una bona avaluació si l'endeutament de la corporació supera el 115% com és el cas ara mateix. Des de la majoria, però, es recorda que els documents presentats són un esborrany i que hi poden haver modificacions.

L’avaluació de l’acompliment del personal funcionari té per objecte la valoració de la iniciativa i la participació en la millora dels serveis que es presten als ciutadans, el rendiment i l’activitat extraordinària o el compliment d’objectius i l’assoliment de resultats. Es considera que l’obtenció de resultats positius en l’avaluació de l’acompliment és una condició necessària perquè el personal funcionari assoleixi els graus de desenvolupament professional.

En la presentació s'ha explicat que el sistema de l’avaluació de l’acompliment es fonamenta en tres indicadors;  iniciativa i participació en la millora del servei o en projectes de l’Administració amb una ponderació del 50; compliment d’objectius i a l’assoliment de resultats amb una ponderació del 40; i valoració de les competències professionals amb una ponderació del 10

Per contra, l’obtenció continuada de resultats negatius pot comportar el trasllat de lloc de treball, la no continuïtat en el mateix, i fins i tot la pèrdua de la condició de funcionari d’acord amb el que estableix la llei en el seu apartat de règim disciplinari. Les penalitzacions per incompliment de procediment (en fons i forma) inclouen a  les persones avaluades que no realitzin la seva part de l’avaluació amb una reducció de fins el 40 en la nota final.

La retribució serà abonada en un únic pagament al mes de febrer de l’any següent

L'avaluació de les competències professionals serveixen per valorar el nivell d’adequació de la persona al perfil competencial definit al Manual Descriptiu dels Llocs de Treball a través de la constatació de les conductes observables que resulten significatives, les característiques que demostra i com les aplica al lloc de treball. L’avaluació es realitzarà amb l’eina 360 º on la persona és avaluada per les persones clau amb qui es relaciona en el seu entorn laboral a més d’autoavaluar-se ella mateixa. L’avaluació tindrà una periodicitat anual i la base de càlcul de la prima serà la suma de la base retributiva i el complement de lloc de la persona. El resultat obtingut (puntuació i import) no tindrà caràcter consolidable ni afectarà a la progressió salarial. El resultat que doni dret a una retribució serà abonada en un únic pagament al mes de febrer de l’any següent. 

La gestió de l'acompliment té efectes en la carrera professional, plans de formació, processos de mobilitat i sistemes retributiu i disciplinari. Obtenir un resultat positiu és condició necessària per assolir els graus de desenvolupament professional

Es defineix la jornada laboral en un còmput anyal de màxim 1.800 hores 

A la reunió d'aquest dimecres només s'ha plantejat l'apartat de la gestió de l'acompliment en una modificació legislativa que també inclou  la recuperació de la condició de funcionaris i treballadors públics interins, enlloc de les terminologies que es recullen a la llei de funció pública del 2019. També es defineix la jornada laboral en un còmput anyal de màxim 1.800 hores i s’hi inclou la reserva de places pels nacionals andorrans –seguint la norma Unió Europea (UE)–, així com el fet que els edictes de mobilitat entre administracions es faran en segona convocatòria per facilitar la promoció interna i la carrera professional.

El teletreball queda reglamentat i es concreta l’articulat sobre el procediment disciplinari. A més, s’amplia a totes les administracions la possibilitat d’acollir-se a programes d’ocupació específics amb acords entre entitats.

Comentaris (15)

Trending