Parlant de la Senyora Cosan, per què els responsables politics...

Comentaris

Parlant de la Senyora Cosan, per què els responsables politics la van ignorar quan, entre altres elements importants i malgrat la tensió pròpia del moment, va intentar evitar referir-se a que fós necessària una intervenció del banc i es va referir en tot moment al casos aillats i ja judicialitats?

Comentaris

Trending