Panamà liquida la filial de BPA i torna a tocar la cresta a l'AREB, que passa el mort a Credit Suisse

Comentaris

Panamà liquida la filial de BPA i torna a tocar la cresta a l\'AREB, que passa el mort a Credit Suisse
Panamà liquida la filial de BPA i torna a tocar la cresta a l\'AREB, que passa el mort a Credit Suisse

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ha tornat a tocar la cresta, i fort, a les autoritats andorranes, i especialment a l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), per la manera com ha afrontat la gestió de les filials de BPA, en aquest cas la que tenia al país centreamericà, en el marc del procés de resolució del banc intervingut arran de la nota del FinCEN. Panamà ha decidit finalment liquidar BPA Panamà i ha atribuït aquesta decisió al fet que l’AREB no ha respost a les demandes del regulador panameny. I que quan ho ha fet s’ha escudat amb les dificultats que té amb la renda variable bloquejada per Credit Suisse per tirar pilotes fores. En conseqüència, el que podria haver estat una venda s’ha acabat frustrant i conduint l’entitat de matriu andorrana a la liquidació forçosa.

Des d’aquest dilluns a les dues de la tarda hora panamenya és efectiva la liquidació de BPA Panamà dictada divendres per la Superintendencia de Bancos d’aquell país. El comunicat del regulador bancari panameny explica que “segons l’informe del reorganitzador, l’oferta vinculant presentada pel potencial comprador vencia el 28 de novembre de 2016, per la qual cosa aquest, a falta d'una resposta formal d'acceptació per part de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), entitat responsable del grup Banca Privada d'Andorra, mitjançant comunicació de 7 de desembre de 2016, dóna per cancel·lada l'oferta de compra per Banca Privada d’Andorra (PANAMÀ)”.

Hi havia hagut un parell d’entitats interessades en la filial panamenya del banc andorrà. Justament, un dels interessats principals era el banc local on ara treballa qui havia estat el màxim responsable de BPA Panamà abans de la intervenció. Però el regulador va desaconsellar l’adquisició perquè l’interessat CanalBank feia poc que s’havia vist immers en un procés de fusió. La següent oferta que es va rebre, aquesta sí ja formalitzada, va acabar decaient per absència de resposta de l’administració andorrana.

La comunicació emesa divendres continua explicant que “la Superintendencia de Bancos en ús de les seves facultats legals, va decidir cursar nota a les autoritats supervisores d’Andorra -per tant, això seria a l’INAF- i a l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), a fi de rebre aclariments i explicacions respecte als fons i valors confiats per Banca Privada d’Andorra (PANAMÀ) a BPA Andorra”. Aquí sí que hauria ja respost l’AREB després de la tibada d’orelles que ja li havia fet la Superintendencia del Mercado de Valores, que també es va veure abocada a liquidar BPA Valores per la manca de resposta andorrana. 

En aquest sentit, la nota comunicació oficial de l’SBP explica que “mitjançant una nota rebuda el 25 de gener de 2017, l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) va informar que el procés de trasllat d'actius líquids de Banca Privada d’Andorra (PANAMÀ) que estaven col·locats en una institució bancària a Suïssa prendria temps addicionals, situació que crea expectatives incertes sobre completar un procés ordenat de reorganització”. Per tant, la Superintendencia de Bancos de Panamá, en ús de les seves facultats i en atenció a l'Informe i recomanacions del reorganitzador, va procedir a passar a la següent fase de liquidació forçosa administrativa. Per això va ordenar mantenir suspeses totes les operacions bancàries de Banca Privada d’Andorra (PANAMÀ), el qual reflecteix un balanç amb suficients actius per pagar a tots els dipositants i creditors”.

El supervisor panameny deixa clar en la seva nota que la liquidació de BPA Panamà és “un fet aïllat” que no tindrà cap conseqüència en plaça financera panamenya atès que res té a veure amb aquell país si no que la tot penja de la situació viscuda per BPA al Principat. La nova comunicació del supervisor panameny torna a deixar en evidència el ministre de Finances, Jordi Cinca, que afirmava la setmana passada que tota la responsabilitat sobre les filials de BPA a Panamà eren d’exclusiva incumbència de les autoritats d’aquell país. El comunicat deixa clar que Panamà esperava més i millors respostes de l’AREB essent aquesta la titular formal de BPA.

Finalment, el supervisor panameny explica també que “ha nomenat un liquidador perquè exerceixi privativament la representació legal, administració i control de Banca Privada d’Andorra (PANAMÀ). La SBP recomana a la comunitat atendre només les comunicacions oficials emeses per aquesta institució i fer cas omís a qualsevol rumor infundat que pugui trobar-se circulant o sigui publicat en les xarxes socials o altres mitjans. Recordem que qui divulgui notícies falses que posin en perill l'economia nacional o el crèdit públic incorre en fet punible, segons el que disposa l'Article 260 del codi penal”.

Comentaris

Trending