Ocupació podrà privatitzar serveis o programes laborals

El nou reglament permet al departament contractar empreses externes per determinades prestacions per motius d’eficàcia de serveis, optimització de recursos o situacions sobtades al mercat de treball

-
-

El Servei d’Ocupació (SOA) podrà contractar empreses privades per oferir part de les seves prestacions o per impulsar programes de polítiques actives per fomentar llocs de treball. Així queda reflectit en el reglament aprovat dimecres. Les empreses hauran de demanar prèviament una habilitació a l’executiu per poder operar i optar als concursos que s’impulsin des del departament. A banda, també es preveu la possibilitat que el Govern arriba a acords amb entitats sense ànim de lucre especialitzades en la inclusió laboral de persones vulnerables o amb discapacitat.

Aquest és un dels punts de la normativa, que va ser validada dimecres en la reunió del consell de ministres. El text, que serveix per desplegar part de les disposicions de la Llei d’Ocupació, aprovada a finals de la passada legislatura, estableix tota una cartera dels serveis que han d’oferir des del SOA, com ara el d’informació i registre, el d’assessorament o el d’orientació professional entre altres. També regula les polítiques actives d’ocupació.

Tot i que la voluntat és potenciar de forma important el Servei d’Ocupació, també es regula la participació d’entitats externes a l’estructura governamental. En concret, se les defineix com a “entitats prestadores de serveis d’ocupació o col·laboradores”, entre les quals s’inclouen “empreses de formació i d’intermediació laboral” i “agències de selecció i recol·locació”. El text les regula en el seu article 20 i 21 i obre la porta a què puguin assumir tasques del departament.

Concretament, en l’apartat 3 de l’article 21, s’estableix que “quan quedi justificat per raó d’eficàcia de servei i d’optimització de recursos o per donar resposta a una situació sobtada en el mercat de treball, el SOA pot contractar els serveis a proveir de la Cartera de serveis o dels programes de polítiques actives d’ocupació amb les entitats autoritzades pel Govern com a entitats prestadores de serveis d’ocupació o col·laboradores”. Això sí, es remarca que s’haurà de garantir “un règim de concurrència competitiva d’acord amb la legislació sobre contractació pública”.

Les empreses hauran d'estar especialitzades en formació ocupacional o en serveis d'ocupació i tenir l'autorització del Govern

Per poder optar a ser escollides per encarregar-se d’aquests serveis o programes, les empreses hauran d’estar “degudament habilitades” pel Govern. Per fer-ho, hauran de complir una sèrie de requisits, com ara sol·licitar una autorització a l’executiu, però també estar “especialitzades en l’àmbit de la inclusió laboral de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat o en l’àmbit de la formació ocupacional, on els serveis per a l’ocupació, inclosos els de recol·locació en els casos de reestructuració que tinguin un impacte rellevant sobre el mercat de treball”.

L’autorització de Govern tindrà una vigència de dos anys. En la seva disposició transitòria, el reglament apunta que aquelles entitats ja existents “es consideren autoritzades” però se’ls concedeix un termini d’un any per regularitzar el permís segons les condicions de la normativa

A banda, en el nou reglament d’Ocupació també s’indica que el Govern podrà arribar a acords amb entitats especialitzades en la inclusió de persones vulnerables o amb discapacitat. En aquest cas, però, es deixa clar que, tot i poder ser “publiques o privades”, aquestes no poden tenir “ànim de lucre”. En aquests casos, els convenis tindran una durada inicial màxima de quatre anys.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending