Només una de les quatre ofertes que es van presentar per construir ‘The Cloud’ es podia considerar

Els tècnics que van assumir la redacció del projecte i la representació de la propietat van trobar a faltar documentació important per part de totes les empreses que es van presentar al concurs

-
-
“En general, les ofertes presentades manquen d’informació important per procedir a una proposta d’adjudicació”. Aquesta és una de les conclusions que cita l’informe de l’equip redactor del projecte ‘The Cloud’ en l’informe en què valora les propostes presentades al concurs convocat per Andorra Telecom. En general, també, els treballs tant dels arquitectes liderats al país per Gerard Arias com de la propietat delegada exercida per Gespro evidencien força desgavell en tot plegat i que com a molt, segons aquesta darrera, “només l’oferta presentada per la UTE Cevalls-Locubsa presenta les condicions tècnico-econòmiques necessàries per poder ser acceptada d’acord amb les bases del concurs”.

Van ser quatre finalment les empreses o grups empresarials que van optar a la realització d’una obra extremament complexa des de molts punts de vista, fet que va fer encarir l’obra, en alguns casos, i segons els propis tècnics, d’una forma inconcebible, encara que també era cert, recorden alguns dels tècnics, que els preus estimatius partien de dades d’un any abans, i que durant aquest temps les matèries primeres, per exemple, s’havien encarit. I que el sector de la construcció havia experimentat un comportament inflacionista. Això, més la modalitat del contracte claus en mà o el fet que es tractés d’un procés d’abast nacional van fer, juntament amb la complexitat i la manca de capacitat local en alguns elements del projecte, que tot plegat es disparés.

Copsa va presentar una oferta de 60.763.342,51 euros que els tècnics van deixar fora ja d’entrada perquè superava l’interval econòmic d’acceptació d’ofertes. La resta de concursants eren Progec, amb un import de 46.902.867,43 euros; Pidasa, amb una oferta de 44.663.885,68 euros i l’esmentada anteriorment de l’UTE Cevalls-Locubsa, per un import de 40.612.807,99 euros. Segons Gespro, de les “tres ofertes acceptables per l’import econòmic s’observen irregularitats en la manipulació del pressupost incomplint el previst en les condicions de concurs”. En alguns casos, s’introduïen canvis substancials en la qualitat dels materials, cosa que els tècnics penalitzen.

Per a la propietat delegada, Progec i Pidasa no arribaven al mínim exigit d’acreditació d’experiència per dur a terme una obra com la de ‘The Cloud’ i, al final, coincidint amb Arid, que agrupa les diverses societats o tècnics que van participar en la redacció del projecte, concloïen que solament Cevalls-Locubsa es podia fer càrrec dels treballs, després d’un procediment d’aclariments d’alguns dels elements que contenia la proposta i que, a parer de Gespro, també podien fer descartar aquesta oferta. Ara bé, segons la propietat delegada, “l’adjudicació només es podria centrar en una sola oferta”. La de Cevalls-Locubsa i, a més, es podria analitzar la viabilitat de tirar endavant una proposta optimitzada a 36.829.000 euros que ja s’acostava més al que els tècnics consideraven que havia de ser, de l’ordre de 35 milions i no de 28-29 que era la pretensió d’Andorra Telecom.

Comentaris

Trending